Back to top

Al·lèrgia i Immunologia Clínica: especialitats

Al·lèrgia

Diagnostiquem i tractem tota mena d'al·lèrgies: respiratòries, alimentàries i medicamentàries. 

Al·lèrgia respiratòria

Tractem els símptomes associats i monitorem la resposta de l'infant al·lèrgic al nostre laboratori d'exploració funcional respiratòria.

No cobert per la sanitat pública

Programes educatius

Disposem de programes educatius sobre el maneig de l'al·lèrgia respiratòria i alimentària dirigits al pacient i a la família.

No cobert per la sanitat pública

Al·lèrgia alimentària múltiple

Un equip multidisciplinar assegura el correcte creixement de l'infant amb restricció alimentària. Realitzem proves d'exposició controlada necessàries pel diagnòstic i podem tractar qualsevol situació en les màximes condicions de seguretat.

No cobert per la sanitat pública

Immunoteràpia oral amb aliments

Som un dels pocs centres a Espanya que ofereix aquesta teràpia a nens amb uns nivells molt alts de sensibilització.

No cobert per la sanitat pública

Dermatitis atòpica

Abordem aquest trastorn cutani i la seva relació amb l'etiologia al·lèrgica.

No cobert per la sanitat pública

Urticària crònica

Fem un abordament integral, juntament amb el Servei de Dermatologia.

No cobert per la sanitat pública

Esofagitis eosinofílica

Oferim la gestió conjunta amb el Servei de Gastroenterologia, per al diagnòstic i el tractament optimitzats dels pacients que pateixen aquesta rara malaltia.

No cobert per la sanitat pública

Tecnologia

  • Tenim el nivell tecnològic més alt en l'exploració funcional respiratòria: pletismografia, difusió de gasos, espirometria, mesurament de resistències per tècnica d'interrupció de flux, mesurament de l'òxid nítric exhalat (ONE).
  • Fem les proves de provocació bronquial per aire fred, metacolina, al·lèrgens i proves d'esforç amb reposició rotatòria. 
  • Disposem d'un hospital de dia on podem fer les provocacions necessàries per al diagnòstic i el seguiment de l'al·lèrgia en les màximes condicions de seguretat per a l'infant
  • Col·laborem amb el Servei d'Immunologia de l'Hospital Clínic de Barcelona per al diagnòstic molecular ampliat de l'al·lèrgia, així com la metodologia del test d'activació de basòfils.

 

Comparteix