Back to top

Ambliopia

En l'ambliopatia, tot i corregir la visió amb ulleres, el nen no assoleix l'agudesa visual normal. A l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona disposem d'una unitat específica amb proves de diagnòstic i tractaments precisos. 

En l'ambliopia o ull gandul, el diagnòstic precoç té un paper fonamental. Cal detectar aquest problema abans dels 5 anys, ja que encara hi ha temps per resoldre'l. 

Diagnòstic

Per al diagnòstic és necessari:

  • Fer tests d'agudesa visual adequats a l'edat del nen i que facilitin la detecció de l'ambliopia.
  • Determinar la causa de l'ambliopia: graduació òptica no corregida o corregida inadequadament, estrabisme visible o no, malaltia ocular (cataracta, retinopatia, etc.).
  • Diferenciar-la d'altres trastorns de dificultat visual, especialment en la lectura, que poden patir els nens amb altres problemes neuropsicològics.

Tractament

  • A més del clàssic pegat, que és el tractament de referència, es consideren altres mesures amb evidència científica, com les gotes d'atropina o les innovadores ulleres amb oclusió intermitent per control electrònic.
Comparteix