Back to top

Àrea de la dona: recerca en entorn fetal i complicacions obstètriques

Coordinadora: Lola Gómez Roig

Considerem necessari aprofundir en l'estudi de l'estat del fetus per poder valorar el seu estat en qualsevol moment de la gestació.

Actualment disposem de mètodes que ens permeten conèixer la situació de benestar, però quan aquests mètodes indiquen que el fetus pot estar en una situació de risc, no tenim proves diagnòstiques precises que quantifiquin l'estat fetal per fer un diagnòstic precís i adequar correctament la conducta obstètrica.

Principals sublínies de recerca

 • Risc de pèrdua del benestar fetal.
 • Part preterme. Nadó prematur.
 • Retard del creixement fetal.
 1. Estudi de marcadors en líquid amniòtic i sang fetal per conèixer el grau d'afectació en una situació d'hipòxia.
 2. Estudi de vascularització i de la textura pulmonar per conèixer el grau de maduració pulmonar.
 3. Estudi ecogràfic de la situació i dimensions del coll uterí, per prevenir el part preterme.
 4. Determinació dels hàbits nutricionals materns i la seva influència en els marcadors tumorals tipus IGFBP i leptina (col·laboració amb la Universidad de Navarra).
 5. Marcadors bioquímics en sèrum matern tipus VEGF i PLGF, en l'aparició del creixement fetal restringit.
 6. Estudis d'índexs Doppler en l'hemodinàmica materna, placentària, umbilical i fetal, tant al territori arterial com venós.
 7. Valor diagnòstic del mesurament de volums en ecografia tridimensional mitjançant el programa VOCAL.
 8. Estudis de mosaïcismes genètics en placentes de fetus amb creixement fetal restringit. 
Comparteix