Back to top

Àrea de la dona: recerca en medicina fetal

Programació cardiovascular fetal

Coordinadora: Fátima Crispi

Aquesta línia investiga les circumstàncies prenatals susceptibles de condicionar més risc cardiovascular postnatal, com ara la restricció de creixement intrauterí (CIR), les gestacions obtingudes després de tècniques de fecundació in vitro (FIV), o la prematuritat.

Estudis longitudinals, combinats amb models animals i computacionals, que ens permetran, no només avançar en el coneixement d'aquesta correlació, sinó també desenvolupar teràpies que millorin el pronòstic cardiovascular de nens que han patit CIR durant el desenvolupament.

Connectivitat cerebral

Coordinadora: Elisenda Eixarch

L'objectiu principal d'aquesta línia de recerca és l'anàlisi de les connexions cerebrals, coneguda com a connectòmica, mitjançant ressonància magnètica, per obtenir un diagnòstic precoç de les alteracions del neurodesenvolupament.

El desenvolupament d'una eina d'anàlisi de connectòmica com aquesta, que es pugui utilitzar en estudis clínics i experimentals, ens permetrà avaluar les xarxes de connexió cerebral en diferents situacions, com la ventriculomegàlia, per poder validar-ne l'ús com a biomarcador.

Prematuritat

Coordinadora: Montse Palacio

Investiguem intervencions no invasives que millorin la capacitat de decisió dels professionals en casos de risc de part prematur. Una de les nostres principals eines és l'anàlisi quantitativa de textures d'imatges obtingudes per ecografia. Aquesta eina pot ser útil també per predir millor el resultat de la inducció del part.

Inflamació en prematuritat

Coordinadora: Teresa Cobo

Línia que pretén definir biomarcadors utilitzant tecnologies avançades per a la identificació d'inflamació intraàmnica en dones amb risc de part prematur. Actualment, l'únic mètode per diagnosticar-la és un procediment invasiu, l'amniocentesi. L'objectiu principal d'aquesta línia és caracteritzar biomarcadors per predir la inflamació intraàmnica mitjançant tècniques no invasives.

Diagnòstic i teràpia en creixement intrauterí

Coordinador: Francesc Figueras

La línia de diagnòstic i teràpia en restricció de creixement intrauterí (CIR) té com a objectiu identificar, abans del naixement, els nadons amb problemes de restricció de creixement que tindran un resultat perinatal advers o un neurodesenvolupament subòptim. La correcta definició i diagnòstic del CIR permetrà establir la utilitat de la implantació de mesures preventives durant l'embaràs i el part, així com de teràpies durant la primera infància.

Ambient i complicacions en l'embaràs

Coordinadora: Lola Gómez Roig

Aquesta línia pretén mesurar la influència de factors ambientals, com per exemple l'exposició al tabac, a l'alcohol, a les drogues i als tòxics ambientals (metalls pesants i pesticides) en el retard de creixement o altres complicacions de l'embaràs.

Teràpia i cirurgia fetal

Coordinador: Josep Maria Martínez

L'objectiu principal d'aquesta línia de recerca és desenvolupar nous mètodes i millorar el resultat de la teràpia i la cirurgia durant l'embaràs. Actualment, la cirurgia fetal permet tractar patologies minoritàries amb difícil pronòstic.

S'efectua en pocs centres del món, i l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és un dels cinc amb més volum a escala mundial. Encara que disposem de més de 10 tècniques que s'apliquen en complicacions, com ara la gestació monocorial o l'hèrnia diafragmàtica congènita, cal continuar avançant en aquest camp per millorar i ampliar les cirurgies en etapa prenatal.

Model experimental en insuficiència placentària

Coordinador: Míriam Illa Armengol

Aquesta línia de recerca reprodueix les circumstàncies prenatals adverses que causen el retard de creixement en un model animal, on és possible millorar el nostre coneixement de la patologia i entendre les conseqüències de la falta d'oxigen o nutrients abans del naixement. Amb aquest model, es poden provar teràpies que millorin aquesta condició i reverteixin les conseqüències en la vida adulta.

Comparteix