Back to top

Biologia molecular i cel·lular dels tumors del desenvolupament

L'àrea fa recerca clínica, translacional i bàsica de tumors propis del desenvolupament, coneguts com a càncer infantil. Apareixen quan el creixement normal del nen i/o el desenvolupament dels seus teixits pateixen una alteració. Les causes no són gaire conegudes, de manera que el càncer infantil no és evitable.

L'estudi de la biologia del desenvolupament normal ens permet entendre què provoca l'aparició de tumors en moments molt concrets del creixement de l'infant. Calen unes condicions concretes perquè es desenvolupin aquests tumors tan infreqüents i que tenen característiques biològiques úniques i relativament simples.  

Grups

  • Neuroblastoma i medicina personalitzada.
  • Farmacologia preclínica i alliberament de fàrmacs en tumors sòlids pediàtrics.
  • Sarcomes i histiocitosis.
  • Leucèmia i hemopaties no malignes.
Comparteix