Back to top

Cardiologia i Cardiocirurgia: especialitats

Especialitats

Realitzem cirurgia de les cardiopaties congènites en edat neonatal, en lactants i en adolescents. Efectuem de manera precoç tant el diagnòstic com el tractament de les cardiopaties amb un mínim ingrés hospitalari, amb l'objectiu que l'infant pugui reincorporar-se el més aviat possible a la seva vida habitual. 

Actualment els nostres resultats són millors que la mitjana europea (Registre de la Societat Europea de Cirurgia Cardiotoràcica) i equivalents a centres de referència a escala mundial, com el Boston Children’s Hospital. La taxa de supervivència dels nostres pacients de cirurgia cardíaca és superior al 98%. 

Cirurgia cardíaca de malformacions congènites

Tractem les cardiopaties congènites i altres afeccions cardíaques poc freqüents al més aviat possible per tal d'evitar conseqüències greus en el nen.

No cobert per la sanitat pública

Cateterisme cardíac terapèutic fetal i pediàtric

El cateterisme terapèutic, en ser poc invasiu, permet que el pacient se'n vagi a casa seva el mateix dia del procediment o l'endemà.

Ablació d'arrítmies cardíaques pediàtriques

La Unitat d'Arrítmies de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és el centre de referència per al tractament d'arítmies pediàtriques a Espanya (CSUR).

Cardiologia fetal

Al costat de obstetres especialistes en medicina fetal i neonatòlegs de BCNatal, oferim un enfocament global com Unitat que comprèn el control de l'embaràs, un enfocament transversal de la cardiopatia i el seguiment i control postpart.

Cures intensives pediàtriques

Especialistes en les cures intensives pediàtriques i neonatals treballen de forma dedicada en el maneig del pacient amb malaltia cardiovascular.
Comparteix