Back to top

Cardiologia i Cardiocirurgia: especialitats

Intervencions

Fem cirurgia de les cardiopaties congènites en edat neonatal, en lactants i en adolescents. Efectuem de manera precoç tant el diagnòstic com el tractament de les cardiopaties amb un mínim ingrés hospitalari, amb l'objectiu que el nen pugui reincorporar-se com més aviat millor a la seva vida habitual. 

Actualment els nostres resultats són millors que la mitjana europea (Registre de la Societat Europea de Cirurgia Cardiotoràcica) i equivalents a centres de referència a escala mundial, com el Boston Children’s Hospital. La taxa de supervivència dels nostres pacients de cirurgia cardíaca és d'un 98,8%. Menys de l'1% han de ser reintervinguts en postoperatori immediat per complicacions.

Cirurgia cardíaca de malformacions congènites

Tractem les cardiopaties congènites i altres afeccions cardíaques poc freqüents al més aviat possible per tal d'evitar conseqüències greus en el nen.

No cobert per la sanitat pública

Cateterisme cardíac terapèutic fetal i pediàtric

El cateterisme terapèutic, en ser poc invasiu, permet que el pacient se'n vagi a casa seva el mateix dia del procediment o l'endemà.

Ablació d'arítmies cardíaques pediàtriques

La Unitat d'Arítmies de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és el centre de referència per al tractament d'arítmies pediàtriques a Espanya (CSUR).

Lesions vasculars i venoses

Angioesclerosi o cirurgia

Algunes malformacions arterials i venoses es poden tractar amb angioesclerosi. En altres casos s'ha d'optar per la cirurgia.

No cobert per la sanitat pública

Comparteix