Back to top

Cardiologia i Cardiocirurgia: recerca

Dins del Grup d'Investigació clínica i epidemiològica en malalties d'alta prevalença, disposem d'una línia de recerca en malalties cardiològiques cròniques que, al mateix temps, treballa en quatre línies de recerca: 

  • Arrítmies cardíaques
  • Insuficiència cardíaca
  • Malaltia aterotrombòtica coronària
  • Factors de risc cardiovascular
Comparteix