Back to top

Unitat d'Assajos Clínics

Els nens no són adults petits. Responen de manera diferent als tractaments i se'ls han de prendre en formulacions especialment dissenyades per a ells perquè, en funció de l'edat, requereixen dosis diferents. A més a més, estan en ple creixement i cal vetllar perquè el tractament no incideixi en aquest procés o bé que l'afecti mínimament.

Per això, i perquè hi ha malalties que trobem només en la infància, és imprescindible fer estudis i assajos clínics que provin l'eficàcia i la seguretat dels fàrmacs en la població infantil. I que ens permetin avançar en la lluita i el tractament de les malalties infantils.

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona disposa de la primera Unitat d'Assajos Clínics centrada en Pediatria d'Espanya. Actualment té en marxa 94 assajos i 138 estudis observacionals.

Els assajos clínics són importants. Què suposen per a les famílies?

Comparteix