Back to top

La comunicació: l'hospital transparent

Divulgació i promoció de la salut

Com a centre de referència en l'atenció de la salut de la mare, l'infant i l'adolescent, l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona impulsa nombroses iniciatives que tenen dos objectius clau:

  1. Minimitzar futurs problemes de salut a través de la prevenció i la promoció d'hàbits saludables en les famílies.
  2. Donar suport a les famílies amb pacients crònics amb eines que els permetin gestionar més bé la malaltia i millorar la qualitat de vida de l'infant.

Prevenció i promoció

La promoció d'hàbits saludables en la infància és una responsabilitat per a un centre com l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, ja que moltes de les malalties dels adults es poden evitar mitjançant la prevenció durant la infància i considerem que tenim el deure de compartir aquests coneixements amb la societat.
Darrerament, l'Hospital està impulsant iniciatives a través de les noves tecnologies i les xarxes socials, ja que faciliten poder arribar a un públic més ampli geogràficament.

El vehicle principal que utilitzem és el portal FAROS, que té la voluntat d'oferir a pares, mares i professors informació de qualitat, contrastada i actualitzada, per poder transmetre hàbits saludables als infants. Això ho fa mitjançant el web i una sèrie de monogràfics sobre temes d'interès relacionats amb la salut infantil i juvenil, els informes FAROS.

Altres iniciatives en aquesta línia són:

  • Xerrades per a pares: de manera periòdica i en format presencial, les imparteixen professionals de l'Hospital sobre un tema específic d'educació sanitària. Dirigides a pares, tutors, cuidadors de nens, professors de guarderies i col·legis.
  • Tallers de primers auxilis: un dissabte de cada trimestre l'Hospital imparteix tallers de primers auxilis dirigits a pares, mares, cuidadors i mestres que vulguin aprendre a fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar en nadons i nens petits i aprendre primers auxilis.
  • Activitats amb escoles: de manera puntual, l'Hospital realitza activitats amb alumnes d'escoles del seu entorn que tenen com a objectiu transmetre hàbits saludables, cultura científica o innovació.
  • Aliances i col·laboracions: l'Hospital col·labora amb empreses i institucions com a assessor en el procés de desenvolupament de productes i serveis, a fi d'assegurar-ne la idoneïtat per a mares, nens i adolescents.

Suport a les famílies

A través del web, l'Hospital pot proporcionar informació i recursos a les famílies que conviuen amb un pacient crònic i que necessiten suport més enllà del que reben a la consulta. Mitjançant consells i recursos, l'Hospital pot aportar als pares i cuidadors informació fiable per gestionar millor la malaltia a casa, cosa que els permet sentir-se més segurs en el maneig de la malaltia i millorar també així la qualitat de vida de l'infant.

Mitjançant els portals Guia Metabòlica i Guia Diabetis Tipus 1, l'Hospital Sant Joan de Déu s'acosta a les famílies que conviuen amb un error congènit del metabolisme o la diabetis, tant si són pacients de l'Hospital com si no ho són.

Així mateix, mitjançant el portal Rare Commons, l'Hospital impulsa la recerca biomèdica de les malalties minoritàries. Uneix famílies i metges en un entorn de comunitat virtual, on comparteixen coneixements i avancen en la recerca d'aquestes malalties.

Comparteix