Back to top

Cures infermeres: què ens fa diferents

Som:

 • Compromeses, properes i innovadores.
 • Rigoroses i crítiques.
 • Empàtiques i assertives.
 • Alegres, il·lusionades i il·lusionants.

A més:

 • Entenem el pacient i la seva família com una unitat.
 • Ens basem en l'evidència científica.
 • Busquem un entorn segur i confortable.
 • Atenem les emocions.
 • Eduquem en salut.
 • Capacitem els nostres professionals en la presa de decisions.
 • Busquem l'excel·lència el la pràctica clínica.

Entorns d'atenció

 • Hospitalització infantil.
 • Atenció ambulatòria i extrahospitalària.
 • Urgències.
 • Cures intensives.
 • Cirurgia.
 • Maternitat i Neonatologia.
 • Salut Mental.

Àmbits d'experiència en l'assistència

 • Dolor.
 • Continència urinària i fecal.
 • Estomes.
 • Patologia quirúrgica lleu.
 • Malaltia inflamatòria intestinal.
 • Dol.
 • Fibrosi quística.
 • Control d'infeccions.
 • Educació diabetològica.
 • Audiopròtesi.
 • Arrítmies.
 • Epidermiòlisi.
 • Lactància Materna.
 • Mètode NIDCAP.
 • Obesitat infanto-juvenil.
 • Part Natural.
 • Diàlisi peritoneal.
 • Ventilació mecànica no invasiva.
 • Traqueostomies.
 • Alimentació enteral a domicili.
 • Cura de ferides.
 • Asma.
 • Atenció a la discapacitat.
Comparteix