Back to top

Cures Pal·liatives Pediàtriques: associacions

 

Cures pal·liatives pediàtriques en el Sistema Nacional de Salut - Criteris d'atenció

 

Cures Pal·liatives Pediàtriques en el Sistema Nacional de Salut - Criteris d'atenció

El desembre del 2005, la Direcció General de l'Agència de Qualitat va organitzar la jornada “Cures Pal·liatives de l'SNS: Present i Futur”. Les seves conclusions van marcar l'inici de l'elaboració de l'Estratègia de cures pal·liatives de l'SNS, aprovada el 17 de març del 2007. En aquesta estratègia s'emmarca aquest resum del document de criteris d'atenció en Cures Pal·liatives Pediàtriques. 

Pal·liatius Sense Fronteres, Palliative without Borders com una ONGD per contribuir a millorar les Cures Pal·liatives (CP) i el Tractament del Dolor (TD) a l'Amèrica Llatina i a l'Àfrica.

 

Pal·liatius sense fronteres

 

Comparteix