Back to top

Cures Pal·liatives Pediàtriques: bibliografia

Via subcutània en cures pal·liatives

La via subcutània en cures pal·liatives permet controlar els símptomes de la manera més efectiva i menys traumàtica possible. S'expliquen els avantatges, els medicaments utilitzats, les zones de punció, les complicacions, el material necessari i la tècnica utilitzada.
Comparteix