Back to top

Cures Pal·liatives Pediàtriques: què ens fa diferents

Som pioners i experts

 • Vam començar el 1991 i som la primera unitat de Cures Pal·liatives Pediàtriques d'Espanya
 • Des del 2009 hem atès més de 587 pacients i les seves famílies.

Atenció contínua i on es trobi el pacient

 • Oferim atenció hospitalària, ambulatòria i també al domicili, si així ho volen el nen i la família, es poden centrar les cures. 
 • Disposem d'un telèfon obert 24 hores per atendre urgències i dubtes en qualsevol moment del dia i la nit, cada dia de la setmana, fins i tot els festius. Existeix la possibilitat que un metge i/o una infermera es desplacin de manera presencial on siguin el nen i la seva família.

Donem suport a les famílies 

 • Una altra de les funcions de la Unitat és capacitar la família per tal que pugui aplicar les cures necessàries al domicili. Es tracta de donar eines als cuidadors a fi que puguin actuar de manera correcta i eficaç davant de diferents situacions, sempre amb el suport dels professionals de l'equip de la unitat de cures pal·liatives.
  A més de formar-los amb l'objectiu que puguin controlar els símptomes de la malaltia, també els ajudem per tal que puguin abordar la situació en el marc familiar, tant des d'un punt de vista pràctic com emocional. Els ajudem a valorar com i quan han de donar la informació, com han de parlar amb els germans si n'hi ha i també amb el mateix pacient.
 • Oferim suport emocional i seguiment en el moment del dol.

Treball en equip

 • El nostre mètode de treball es basa en la interrelació i la coordinació amb els altres serveis de l'Hospital. Junts, tots els professionals implicats formem un sol equip. Elaborem un pla terapèutic amb tots els professionals de les unitats implicades en l'atenció al pacient. El consensuem amb l'equip referent i amb la família. En aquest pla plantegem els objectius a aconseguir, presentem les fortaleses de la família, els problemes que poden aparèixer i la manera com els resoldrem. 
 • També establim enllaços amb l'atenció primària, així com amb altres equips, com els del PADES (Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport). La interdisciplinaritat de l'equip permet establir canals de comunicació amb altres sistemes a part del sanitari (serveis socials, sistema educatiu...).
 • L'entrada de la unitat de cures pal·liatives no ha de representar un canvi en els tractaments o les proves que se li fan al pacient. És a dir, continuarà assistint a les visites que calgui amb el seu metge especialista a l'hospital. És possible que algun control clínic o analític el faci l'equip al domicili, per evitar interrompre la rutina familiar habitual i també els inconvenients que suposa moltes vegades haver-se de desplaçar fins al centre hospitalari.
Comparteix