Back to top

Els infants de famílies amb menor nivell socioeconòmic pateixen més problemes de salut

L'Hospital Sant Joan de Déu i diverses entitats socials constaten un empitjorament de la salut de molts infants de famílies desafavorides.

Publicat a:
1 Març 2018
Nena amb expressió trista.
Nena amb expressió trista.
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/files/u1/Sala_premsa/Noticias/2018/jornada-pobresa-salut-hospital-sant-joan-de-deu.jpg

En els darrers anys la pobresa infantil ha augmentat a Catalunya. Segons dades de l’IDESCAT un 29% dels infants catalans (prop de mig milió) es trobaven en risc de pobresa l’any 2015. La situació derivada de la crisi econòmica dels darrers anys ha tingut un gran impacte en les famílies i els col·lectius més vulnerables perquè ha limitat la seva renda i empitjorat les seves condicions de vida. 

L’estat de salut dels infants depèn en bona part de l'economia dels seus progenitors i els que pertanyen a famílies amb menor nivell socioeconòmic presenten més problemes de salut, un fet que pot  tenir conseqüències nefastes en altres àmbits com l’educatiu i el social, i que condiciona el seu futur. Aquesta s'agreuja en el cas dels infants que tenen discapacitats o malalties cròniques i que encara pateixen més l’impacte de la pobresa en la seva salut per què en alguns casos la seva cura requereix de productes específics que les famílies no poden comprar.

Els nens i nenes que pertanyen a famílies amb pocs recursos corren el risc d’arribar a adults amb pitjor salut, menor nivell educatiu i socioeconòmic que la resta si no s’actua. Per això, els organitzadors de la primera Jornada sobre pobresa infantil i salut, que s’ha celebrat avui a l’Hospital Sant Joan de Déu, han fet pública una declaració en la qual fan una crida a la societat civil, entitats socials i administracions a actuar conjuntament per desenvolupar intervencions comunitàries i integrals en els diferents entorns del nen i a dedicar més recursos per combatre la pobresa infantil. Aquesta declaració l’entregaran al Síndic de Greuges.

Un informe de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS) sobre les desigualtats socioeconòmiques en la salut (publicat al març de 2017) revela, a més, que els infants amb menor nivell socioeconòmic presenten fins a 5 vegades més morbiditat, consumeixen més fàrmacs (el triple de psicofàrmacs) que la resta de la població infantil, visiten amb més freqüència els centres de salut mental (5,9% de les nenes i un 11,4% dels nens enfront de l’1,3 i del 2,2% en les nenes i nens de major nivell socioeconòmic) i ingressen més als hospitals (45 nenes i 58 nens per cada 1.000 enfront de 13 i 26, respectivament) i especialment als centres psiquiàtrics. 

Un centenar d’entitats socials s’han reunit avui en el marc de la primera Jornada sobre la Pobresa Infantil i Salut que organitza l’Hospital Sant Joan de Déu i l’Associació Educativa Nou Quitxalles per compartir les iniciatives que estan duent a terme en l’actualitat per intentar canviar aquesta tendència. Aquestes entitats han detectat que els infants amb menys recursos presenten amb més freqüència obesitat i/o malnutrició; problemes de salut mental; problemes de salut bucodental i problemes oftalmològics.

Obesitat i/o malnutrició

Els infants en risc d’exclusió social presenten més obesitat que la resta de la població infantil i, per tant, tenen més risc de patir-ne altres malalties en arribar a l’edat adulta. Un estudi de Save the Children xifra en un 10% més el percentatge d’infants amb pocs recursos que són obesos respecte a la resta de la població infantil (un 33% enfront d’un 23%). Uns mals hàbits alimentaris i la manca de recursos en són les causes. Alguns infants no mengen adequadament, no practiquen activitats extraescolars esportives per manca de recursos, mengen molts productes rics en greixos - pel seu cost més assequible - o se salten àpats perquè les seves famílies no disposen de recursos per comprar-ne.

Salut Mental 

La crisi econòmica ha tingut un impacte directe en la salut dels infants i adolescents, i especialment en els que pertanyen a famílies amb menys recursos. L’Hospital Sant Joan de Déu ha constatat que en els darrers anys s’ha produït un notable augment dels infants que presenten trastorns d’adaptació i que es manifesten de manera diversa - en forma d’ansietat o conductes agressives, per exemple - segons el caràcter del nen.
Una exposició perllongada a situacions d’estrès, com la que viuen molts nens que pertanyen a famílies sense recursos, impedeix als infants aprendre a gestionar les seves emocions i els incapacita per fer front a noves situacions d’estrès, perquè en el seu entorn no disposen d’eines per fer-ho. A més, diversos estudis demostren que l’estrès fa augmentar la hormona del cortisol i que una exposició perllongada en el temps pot predisposar a la persona a patir més problemes de salut, no tan sols mentals sinó també físics. 

Problemes de salut bucodental

La xarxa de centres socioeducatius de la Fundació Pere Tarrés va fer el 2016 un estudi per avaluar la salut bucodental dels infants de famílies amb rendes per sota de la mitjana de Barcelona. Van descobrir que el 66% presentaven afeccions que requerien tractament; tenien càries en una mitjana de 4 dents i el 65% no havia anat mai al dentista ni tenia l’hàbit de respatllar-se la dentadura.

Problemes oftalmològics

Alguns infants de famílies amb renda baixa presenten fracàs escolar com a conseqüència dels problemes de visió. Com no veuen el que s’escriu a la pissarra o no poden llegir amb nitidesa un llibre, no segueixen el ritme de les classes. Sovint els seus pares o no detecten el problema o no disposen de recursos per resoldre’l, per comprar-li unes ulleres. 

Hospital Sant Joan de Déu https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/themes/hsjd/logo.svg
Els infants de famílies amb menor nivell socioeconòmic pateixen més problemes de salut