Back to top

Endocrinologia: recerca

L'equip d'Endocrinologia està molt compromès amb la recerca, i té com a objectiu el coneixement científic i que aquest reverteixi en la salut dels nostres pacients.

Coordinadora de la recerca: Dra. Lourdes Ibáñez Toda.

Línees de recerca pròpies

Col·laboració amb altres grups d'investigació