Back to top

Guillermo Puche Rubio

Guillermo Puche Rubio, infermer pediàtric

Guillermo Puche Rubio

Idiomes:
Castellà, català, francès
Infermer pediàtric
Expert en:
Gestió de serveis d'infermeria, qualitat i seguretat assistencial
Adjunt a la direcció infermera

Idiomes:
Castellà, català, francès
Inicio la meva vida professional com a portalliteres als 19 anys a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, per seguir formant-me i arribar a treballar com a infermer en diferents unitats de l'Hospital. El 1989 vaig assumir responsabilitats com a supervisor de nit, i més tard vaig passar a ser cap d'àrea de consultes externes fins a l'actualitat, en què sóc adjunt a la direcció infermera. No hi ha millor agraïment que el somriure d'un nen.

Formació

  • Infermer especialista en pediatria i medicoquirúrgica.
  • Diploma de Gestió de Serveis d'Infermeria per EADA.
  • Postgrau de Metodologia d'Avaluació i Millora de la Qualitat Assistencial.
  • Curs de Gestió i Direcció de Serveis d'Infermeria.