Back to top

Hospital pediàtric de servei públic

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és una institució de titularitat privada sense ànim de lucre i amb vocació de servei públic des que es va crear, el 1867.

hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Una de les principals fites en la seva història va ser el pas a centre concertat amb l'Administració pública el 1973.

El 1991 la Generalitat de Catalunya va crear el Servei Català de Salut (CatSalut), ens que “garanteix l'atenció sanitària de cobertura pública, integral i de qualitat a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya” en qualitat d'“asseguradora pública”, i que ofereix una sèrie de serveis determinats.

Com a centre concertat, l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona presta els serveis assistencials concertats amb CatSalut, un conveni que s'ha anat renovant fins a l'actualitat. Per a algunes especialitats, l'Hospital és l'únic centre amb capacitat per proveir-los en la seva àrea geogràfica de referència.

Comparteix