Back to top

Hospital socialment responsable i sostenible

El nostre entorn és important per a nosaltres i som responsables de minimitzar l'impacte ambiental que es genera arran de la nostra activitat. La gestió correcta de residus i el consum responsable de recursos són claus per a la sostenibilitat ambiental del centre.

  • Optimització de recursos: el centre impulsa polítiques d'estalvi energètic i del consum d'aigua de manera continuada a les seves instal·lacions.
  • Millora de la gestió de residus: l'Hospital disposa de diversos sistemes per manipular i gestionar els diferents residus que es generen, prioritzant la regla de les 3R: Reducció, Reutilització i Reciclatge.
  • Certificats: gràcies a les diverses iniciatives en marxa i com a mostra del nostre compromís, l'Hospital ha obtingut acreditacions com la de la Xarxa d'Hospitals Catalans Lliures de Fum, la ISO 14001 i l'EMAS de gestió ambiental, i l'AMED com a establiment promotor de la dieta mediterrània.
Enviromental certifications
Certificats mediambientals

Comparteix