Back to top

Immunodeficiències primàries

Actualment s'han identificat més de 300 tipus d'immunodeficiències primàries (IDP) que requereixen un control altament especialitzat, tant en el diagnòstic com en el tractament.

Un dels objectius principals de l'àrea d'immunodeficiències primàries és identificar entre els pacients amb símptomes suggestius d'IDP que ens consulten a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, quins poden tenir un defecte immunitari. Arribar a aquest diagnòstic és de vital importància perquè permet instaurar precoçment un tractament adequat a la seva malaltia, fet essencial en la qualitat i el pronòstic vital de molts d'aquests pacients. 

La majoria de les immunodeficiències primàries són malalties minoritàries, i per optimitzar-ne el tractament treballem en xarxa amb altres centres de referència.  

Comparteix