Back to top

Institut de Recerca Sant Joan de Déu

Avancem en la recerca sobre les malalties pediàtriques i de la mare

Ningú avança en la investigació de malalties pediàtriques en solitari. Calen aliances entre diferents centres per poder completar totes les etapes que requereix avançar en la recerca.

Amb aquesta visió impulsem l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD), un centre de recerca en biomedicina format per grups de dos hospitals universitaris, l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, i tres instituts d'investigació, l'Institut de Biomedicina (IBUB) i l'Institut de Neurociències (UBneuro) de la Universitat de Barcelona, i el Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Tots ells són centres referents en les diferents fases de la investigació i el desenvolupament de biomarcadors, tractaments i fàrmacs.

El nostre objectiu com a centre de recerca és poder abastar el procés d'investigació en la seva totalitat, des del diagnòstic d'una malaltia, el coneixement de les bases fisiopatològiques, fins al desenvolupament d'un nou fàrmac. Amb això, anem més enllà de les possibilitats limitades que té un centre hospitalari en solitari i avancem de manera més ràpida i segura, i amb major profunditat, cap a noves possibilitats terapèutiques que beneficiïn als nostres pacients.

Què ens fa diferents

La recerca que duu a terme a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és translacional, el que significa que el que s'aprèn al laboratori es trasllada ràpidament a l'assistència dels nostres pacients, i a l'inrevés. El fet de ser un dels pocs hospitals pediàtrics monogràfics ens aporta una singularitat respecte als grans hospitals d'adults.

Som l'hospital pediàtric que més assaigs clínics realitza a Espanya, cosa que ens permet aplicar teràpies experimentals, noves i innovadores en malalties que no tenen tractament o són insuficients.

Els nostres àmbits de treball

L'Institut de Recerca Sant Joan de Déu agrupa més de 400 investigadors i metges de l'Hospital Sant Joan de Déu i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu que treballen en sis àmbits de recerca. La Fundació Privada per a la Recerca i Docència Sant Joan de Déu és l'entitat gestora de l'Institut.

Càncer pediàtric

Recerca clínica, translacional i bàsica de tumors propis del desenvolupament, coneguts com càncer infantil. Destaquen el diagnòstic molecular, la investigació traslacional i disposar d'un banc de tumors per al seu estudi.

Neurociències

Recerca d'errors congènits del metabolisme, malalties neurometabòliques, neuromusculars, neurodegeneratives, autisme, TDAH i trastorns psicòtics.

Resposta adaptativa, metabolisme i immunobiologia

Malalties pediàtriques causades principalment per factors ambientals i la resposta adaptativa en infants. Inclou endocrinologia i metabolisme, malalties infeccioses i immunes, i altres factors ambientals i resposta adaptativa.

Grups clínics associats

Estudis que impliquen col·lectius nombrosos de pacients, en àrees com la influència de l'entorn en el benestar, odontologia hospitalària i medicina periodontal, oftalmologia pediàtrica i recerca infermera.

Tecnologies de la salut i la innovació

Suport i promoció de la innovació i la col·laboració, així com l'excel·lència en la recerca, l'estudi i la formació.

Altres investigacions de l'Hospital

A més de les nostres activitats en el marc de l'Institut, l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona té altres camps d'interès que desenvolupa amb la gestió de la Fundació Sant Joan de Déu.

Actualitat en Recerca

Col·labora amb la recerca de Sant Joan de Déu

Tu pots contribuir de forma activa a avançar en la investigació que duem a terme a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.