Back to top

Institut de Recerca Sant Joan de Déu

Ningú avança en la investigació de malalties pediàtriques en solitari. Calen aliances entre diferents centres per poder completar totes les etapes que requereix avançar en la recerca.

Amb aquesta visió impulsem l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD), un centre de recerca en biomedicina format per grups de dos hospitals universitaris, l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, i tres instituts d'investigació, l'Institut de Biomedicina (IBUB) i l'Institut de Neurociències (UBneuro) de la Universitat de Barcelona, i el Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Tots ells són centres referents en les diferents fases de la investigació i el desenvolupament de biomarcadors, tractaments i fàrmacs.

El nostre objectiu com a centre de recerca és poder abastar el procés d'investigació en la seva totalitat, des del diagnòstic d'una malaltia, el coneixement de les bases fisiopatològiques, fins al desenvolupament d'un nou fàrmac. Amb això, anem més enllà de les possibilitats limitades que té un centre hospitalari en solitari i avancem de manera més ràpida i segura, i amb major profunditat, cap a noves possibilitats terapèutiques que beneficiïn als nostres pacients.

Què ens fa diferents

La recerca que duu a terme a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és translacional, el que significa que el que s'aprèn al laboratori es trasllada ràpidament a l'assistència dels nostres pacients, i a l'inrevés. El fet de ser un dels pocs hospitals pediàtrics monogràfics ens aporta una singularitat respecte als grans hospitals d'adults.

Som l'hospital pediàtric que més assaigs clínics realitza a Espanya, cosa que ens permet aplicar teràpies experimentals, noves i innovadores en malalties que no tenen tractament o són insuficients.

La recerca a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Els nostres àmbits de treball

L'Institut de Recerca Sant Joan de Déu agrupa més de 300 investigadors i metges de l'Hospital Sant Joan de Déu i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu que treballen en sis àmbits de recerca. La Sant Joan de Déu Research Foundation és l'entitat gestora de l'Institut.

Càncer del desenvolupament

Investigació clínica, translacional i bàsica de tumors propis del desenvolupament, coneguts com a càncer infantil.

Malalties infeccioses i immunitàries

Estudi dels aspectes clínics, moleculars i epidemiològics de les principals malalties infeccioses i inflamatòries pediàtriques.

Neurociències pediàtriques

Investigació d'errors congènits del metabolisme, malalties neurometabòliques, neuromusculars, neurodegeneratives, autisme, TDAH i trastorns psicòtics.

Malalties pediàtriques amb inici en etapes primerenques

Investigació sobre els trastorns endocrinològics, la Medicina Fetal i la investigació en Fisiopatologia Neonatal.

Malalties fetals/pediàtriques i medi ambient

Diverses línies d'investigació identificades com a emergents, que en funció de la seva evolució en els propers 5 anys, passaran a consolidar-se dins d'aquesta àrea.

Salut mental infantil i juvenil

Recerca clínica de diferents trastorns psiquiàtrics en la infància i l'adolescència.

Àrees transversals

Dins del marc de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, estem associats amb centres de referència en quatres camps de recerca.

Altres investigacions de l'Hospital

A més de les nostres activitats en el marc de l'Institut, l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona té altres camps d'interès que desenvolupa amb la gestió de la Fundació Sant Joan de Déu.

Col·labora amb la recerca de Sant Joan de Déu

Tu pots contribuir de forma activa a avançar en la investigació que duem a terme a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Comparteix