Back to top

Jornada sobre Cures Pal·liatives en adolescent i adult jove amb malaltia greu

Agenda Cures Pal·liatives, Jornada 2018
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/files/u1/Sala_premsa/Eventos/2018/agenda-jornada-anjana-2018.jpg
dijous 27 Setembre 2018
8:45h - 18:00h
Passeig de Sant Joan de Déu, 2, 08950 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España
30 €

Les unitats de Cures Pal·liatives de l’ICO i del nostre Hospital organitzen la jornada ANJANA 2018, amb el lema: Adolescent i adult jove amb malaltia greu: una intervenció sanitària, social i educativa. La sessió vol donar resposta a les necessitats d’aquests pacients, tant des dels aspectes clínics, com de limitació funcional i dependència a l’hospital. També es parlarà sobre la comunicació i la presa de decisions en aquestes edats.
Les diferents intervencions previstes giraran al voltant de l’impacte que genera una malaltia greu tant en el adolescent o adult jove, com en el seu entorn, el que suposa una atenció complexa i diversa, amb un enfocament especialitzat i amb professionals formats i ben coordinats.  

Les 200 primeres places son gratuïtes. A partir de la plaça 201 i fins exhaurir aforamint, el preu és de 30 euros.