Back to top

Malalties pediàtriques amb inici en etapes primerenques de la vida

Aquesta àrea té 2 eixos principals: la recerca sobre trastorns endocrinològics i la recerca en Fisiopatologia Neonatal.

En trastorns endocrinològics s'investiguen les marques i els mecanismes epigenètics que poden explicar les alternacions en el desenvolupament fetal, com el retard de creixement intrauterí i l'obesitat o la diabetis gestacional, i els determinants genètics del creixement fetal restringit. També s'estudia com prevenir i tractar les conseqüències del baix pes en néixer sobre la funció suprarenal i ovàrica.

En el camp de la Fisiopatologia Neonatal s'investiga el desenvolupament cerebral neonatal i en els camps de la prematuritat, la nutrició, el metabolisme i els canvis epigenètics relacionats.

Grups

  • Endocrinologia metabòlica que inclou hiperandrogenisme ovàric, resistència a la insulina, obesitat, síndrome metabòlic i diabetis. Origen perinatal de la diabetis de l'adult: models animals.
  • Fisiopatologia Neonatal.
Comparteix