Back to top

La nostra història recent

Des de l'any 2004, l'Hospital Sant Joan de Déu està immers en un procés de canvi que li ha permès passar de ser un hospital general d'àmbit local a un centre d'alta especialització en Pediatria i salut materna d'àmbit internacional.

Aquest procés s'està portant a terme mitjançant diversos plans estratègics que reben el nom de Paidhos (del grec antic “paîs, paidós”, infant, i afegint-hi la “h” d'hospitalitat).

Paidhos 2004-2008

El primer pla estratègic sorgeix de la necessitat de posicionar l'Hospital com un centre d'especialitats pediàtriques en l'àmbit local i superar, per tant, el seu paper d'hospital general. És a dir, s'aposta pel coneixement i la complexitat en l'assistència, centrada en la mare, la infància i l'adolescència, i es posa en marxa la construcció de les infraestructures necessàries per donar resposta a aquesta assistència.

 

Paidhos 2008-2014

En aquest període es consolida l'aposta per l'especialització de l'assistència, cosa que converteix l'Hospital en centre de referència en l'àmbit nacional, que es regeix pel binomi “ciència i humanisme”. Es produeix un recanvi generacional i s'aposta per la incorporació de personal sanitari excel·lent en la seva especialitat.

Així mateix, comença una assistència més enllà de les parets del centre gràcies a l'ús de noves tecnologies, i s'intensifiquen els esforços en recerca, docència i innovació mèdica.

La situació econòmica de crisi generalitzada, a més de la baixada de la natalitat,  provoca que el 2010 es produeixi una reorientació del pla estratègic.

Es busquen noves oportunitats que fins llavors no s'havien contemplat i això implica ampliar els horitzons de l'Hospital per convertir-lo en un centre d'àmbit internacional amb pacients de fora de les nostres fronteres. A més a més, es busquen noves fonts de finançament per assegurar la sostenibilitat com a organització sense ànim de lucre.

Actualment estem immersos en el pla Paidhos 2020, per reforçar la nostra posició com a hospital maternoinfantil d'alta especialització en l'àmbit internacional.

Aquests són moments de canvi, i de vegades, d'incertesa. És gràcies al compromís dels nostres professionals amb l'Hospital i amb els nostres pacients que s'estan superant i ens és possible mirar cap al futur amb il·lusió.
Manel del Castillo, director gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Comparteix