Back to top

El patró de son-vigília podria ser un marcador clínic en infants amb TDAH i TEA

L'Hospital i l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu posen en marxa el projecte iCASE per analitzar els patrons dels ritmes circadiaris d'aquests infants.

Publicat a:
20 Maig 2021
Nena petita dormint
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/files/u1/Imatges-general/nena-petita-dormint-hospital-sant-joan-deu-barcelona.jpg

Els ritmes circadiaris regulen els canvis en les característiques físiques i mentals que tenen lloc en el transcurs d'un dia. Poden ser canvis físics, mentals i de conducta en animals i plantes que segueixen un cicle de 24 hores relacionat amb la llum i la foscor. Els més coneguts són els que regulen els cicles de vigília i son, que al seu torn tenen efectes en l'alliberament d'hormones, els hàbits alimentaris, la digestió o la temperatura corporal.

En els darrers anys s'ha vist una relació entre els ritmes circadiaris i els trastorns del neurodesenvolupament, sobretot en infants i adolescents. El Trastorn de Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH) i el Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (TEA) són dues d'aquestes patologies més freqüents en població infantil, i ambdues presenten una desincronització interna dels ritmes circadiaris. Aquesta alteració en la sincronització, moltes vegades, està associada a problemes de sobrepès, obesitat o en els hàbits alimentaris.

Amb aquesta premissa, l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) posen en marxa el projecte iCASE, per analitzar els patrons dels ritmes circadiaris de nens i nenes amb TDAH i TEA. Els resultats d'aquest projecte permetran establir aquests patrons com a marcadors clínics per a millorar la detecció de les possibles alteracions de la son i l'alimentació en aquests pacients.

MÉS INFORMACIÓ A LA WEB DE L'IRSJD

Hospital Sant Joan de Déu https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/themes/hsjd/logo.svg
El patró de son-vigília podria ser un marcador clínic en infants amb TDAH i TEA