Back to top

Pla Formatiu d’Infermera Interna Resident (IIR) a l’Hospital Sant Joan de Déu

Fes la teva residència d’infermera pediàtrica especialitzada mitjançant un pla formatiu personalitzat i basat en l’aprenentatge autònom

El nostre pla formatiu teoricopràctic

Quina és la metodologia docent a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona?

Donem prioritat a l’autoaprenentatge tutoritzat i basat en l’experiència. Considerem que, durant les rotacions consecutives, la infermera resident ha d’assumir el compromís necessari per adquirir els coneixements, les habilitats i les actituds que es preveuen al programa. L’activitat, eminentment pràctica, es combina amb l’anàlisi i l’estudi.

Tindré alguna persona de referència durant la residència?

Sí. Per cada quatre residents hi ha una persona tutora que t’acompanyarà durant la residència i que serà partícip de la teva evolució. A més, a cada unitat de rotació tindràs una infermera col·laboradora docent que et guiarà durant el procés d’aprenentatge.

Les teves intervencions se supervisaran directament i, un cop hagis adquirit les competències, guanyaràs autonomia i la supervisió serà indirecta.

En què es basarà l’aprenentatge teòric i pràctic?

Mentre duguis a terme l’activitat assistencial en diferents àmbits de la pediatria, assumiràs responsabilitats progressivament a mesura que assoleixis les competències necessàries. En paral·lel, tindrà lloc el seguiment dels tutors o tutores i les sessions setmanals, així com la formació teòrica o la preparació d’un treball de recerca infermera. Entre les activitats previstes, que pots consultar amb detall al pla formatiu, hi ha les següents:

 • Observació de l’equip d’infermeres amb reflexió posterior a través del diari o quadern de la resident.
 • Seminaris, tallers, tutories, estudi i treball individual o en grup.
 • Desenvolupament de l’aprenentatge mitjançant l’estudi de casos reals o simulats, basats en problemes, que posen la resident en situacions que requereixen cercar informació, aplicar nous coneixements, prendre decisions i treballar d’una manera autònoma, crítica i reflexiva.
 • Sessions pràctiques i de simulació.
 • Sessions de presentació de cas davant de les tutores i companyes.
 • Recerca i selecció d’informació bibliogràfica i de recursos en línia. Lectures complementàries d’articles i documents.
 • Participació en seminaris relacionats directament amb les competències que ha d’adquirir una infermera especialista.
En quines especialitats de la pediatria faré la rotació?

Portaràs a terme rotacions a les unitats especialitzades següents:

Quina formació específica rebré?

Rebràs formació a través de la nostra plataforma online i presencial. També participaràs en el programa mitjançant el microlearning i activitats de simulació. També podràs escollir tres cursos de Formació Sant Joan de Déu que s’adaptin als teus interessos i necessitats.

Formació específica IIR R1:

 • Acollida i formació transversal.
 • Aplicacions informàtiques.
 • Fase preanalítica del laboratori i seguretat transfusional.
 • Lactància materna.
 • Taller de dol.
 • Mesures de prevenció d’infeccions (simulació).
 • Metodologia de recerca.
 • Formació en dolor i oxigenoteràpia.
 • Maneig d’Entonox.

Formació específica IIR R2:

 • Suport vital avançat pediàtric i neonatal.
 • Conceptes bàsics en l’atenció al pacient crític.
 • Curs seminari d’iniciació a UCI neonatal.
 • VNI.
En què consisteix el projecte final de recerca d’IIR?

Durant la residència hauràs d’elaborar un projecte de recerca que s’emmarqui dins de les línies de recerca infermera de la institució. L’objectiu és promoure la innovació i l’activitat científica entre les nostres professionals infermeres. Aquest projecte es defensarà el Dia de la Infermera, la primera setmana de maig, al mateix Hospital Sant Joan de Déu.

També podràs triar tres cursos de formació d’Aula de Pediatria gratuïts que s’adaptin als teus interessos i necessitats.

Per què hauria d’escollir l’Hospital Sant Joan de Déu per fer la residència d’infermeria?

La residència d’infermeria pediàtrica a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona es basa en l’autoaprenentatge i el compromís amb l’exercici de la infermeria pediàtrica, la innovació, la recerca i la humanització de l’atenció.

Un dels trets distintius del nostre centre és la importància que adquireixen els valors en la pràctica diària de cada professional. L’hospitalitat, la responsabilitat, el respecte, la qualitat o l’espiritualitat són elements importants per a la nostra organització.

En el nostre hospital et formaràs en un entorn en el qual l’infant i la família se situen en el centre de les decisions i hi participen: és el que anomenem “model d’atenció centrat en el pacient i la família”. Podràs avançar amb professionals d’àmplia experiència i et convertiràs en infermera pediàtrica en un context de participació, interdisciplinarietat i alta complexitat. Tot això et permetrà treballar a qualsevol àrea d’hospitalització infantil en el futur.

El pla formatiu s’ha dissenyat i millorat sobre la base de l’experiència de les residents que han passat anteriorment per l’hospital des de l’inici del pla d’IIR, i continuem treballant per adaptar-lo a la realitat de les residents i a les seves necessitats teòriques i pràctiques. Segons l’enquesta de satisfacció duta a terme el 2016, el 90 % de les residents tornarien a fer la residència d’infermeria pediàtrica al nostre hospital.

Comparteix