Back to top

Política de privacitat

Clàusules

  1. DADES D'IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL LLOC WEB
  2. DRET D'INFORMACIÓ I CONSENTIMENT DE L'USUARI
  3. DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DELS USUARIS
  4. SEGURETAT
  5. COMPORTAMENTS OFENSIUS O INADEQUATS
  6. INFORMACIÓ DE *COOKIES I TÈCNIQUES DE "SPAMMING"
  7. ADRECES IP
  8. MODIFICACIÓ D'AQUESTA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

1.  Dades d'identificació del responsable del lloc web

Denominació social: Hospital Sant Joan de Déu
Nom comercial: Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Domicili social: Passeig Sant Joan de Déu, 2 - 08950 Esplugues de Llobregat
CIF: R5800645C
Telèfon: (+34) 93 253 21 00
Fax: (+34) 93 203 39 59
Correu electrònic: info@sjdhospitalbarcelona.org

Nom de domini:  www.sjdhospitalbarcelona.org 

En endavant, “HSJD”.

2. Dret d'informació i consentiment de l'usuari

Si ens facilites les teves dades personals, el tractament de les dades se sotmet a les disposicions de la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD).

L'HSJD només tracta les dades personals dels usuaris que siguin adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d'atendre'ls correctament, a l'efecte del que disposa el principi de qualitat (article 4 de la LOPD).

Els titulars de les dades tenen el dret d'accedir al fitxer en tot moment, i poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb els termes que recull la legislació de protecció de dades.

L'HSJD garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, i en els sistemes i fitxers. Així mateix, garanteix la confidencialitat de les dades personals, tot i que revelarà i podrà cedir a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i que li requereixin de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas.

Les dades no se cediran a tercers ni s'utilitzaran per a cap altra finalitat diferent de la que es disposa en aquest avís, llevat que una llei estableixi el contrari. L'usuari és responsable de la veracitat de les dades personals que faciliti i de la comunicació de qualsevol alteració que es produeixi.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no es facilitin totes les dades, l'HSJD no garanteix que la informació i els serveis facilitats s'ajustin completament a les seves necessitats.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a l'HSJD són veritables i és el responsable de comunicar qualsevol modificació que es produeixi.

3. Drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris

L'HSJD garanteix en tot cas a l'usuari l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, als termes que estableix la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la LOPD, podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, o document equivalent a:

Correu electrònic: info@sjdhospitalbarcelona.org

Fax:  (+34) 93 203 39 59

Correu postal: Passeig Sant Joan de *Déu, 2. 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona).

4. Seguretat

L'HSJD manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades d'acord amb l'article 9 de la LOPD i el Reglament de desenvolupament corresponent, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat o el robatori de les dades que l'usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

L'HSJD es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte a les dades que conté el web d'acord amb la legislació aplicable, així com a conferir-los un tractament segur.

5. Comportaments ofensius o inadequats

En cas que l'usuari publiqués continguts inadequats o inacceptables en el lloc web, o efectués qualsevol conducta disruptiva, l'HSJD podrà utilitzar el seu correu electrònic per avisar-lo de la seva conducta o utilitzar la seva informació personal per posar fi a aquest comportament.

Així mateix, en cas que l'HSJD consideri de manera raonable que un usuari infringeix o pot infringir la legislació espanyola aplicable, l'HSJD pot utilitzar la seva informació personal per informar-ne les autoritats competents.

6. Informació de cookies

Què és una cookie:
Una cookie és un arxiu que es descarrega en l'ordinador de l'usuari quan accedeix a determinades pàgines web. Les cookies permeten a la pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l'usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera com utilitzi l'equip, es poden utilitzar per reconèixer l'usuari.

L'HSJD informa l'usuari de l'ús de les cookies següents en el seu web :

Nom de la cookie: cookie-agreed
Domini de cookie: www.sjdhospitalbarcelona.org
Expira: Tres mesos
Ús de cookie: Funcional

Nom de la cookie: _atuvc
Domini de cookie: www.sjdhospitalbarcelona.org
Expira: Permanent
Ús de cookie: Funciona

Nom de la cookie: _atuvs
Domini de cookie: www.sjdhospitalbarcelona.org
Expira: Permanent
Ús de cookie: Funcional

Nom de la cookie: has_js
Domini de cookie: www.sjdhospitalbarcelona.org
Expira: Permanent
Ús de cookie: Funcional

Nom de la cookie: lastTitle
Domini de cookie: www.sjdhospitalbarcelona.org
Expira: Permanent
Ús de cookie: Funcional

Nom de la cookie: um
Domini de cookie: su.addthis.com
Expira: Permanent
Ús de cookie: Funcional

Com a garantia complementària a la informació proporcionada anteriorment. L'usuari en qualsevol moment pot revocar el funcionament de les cookies d'aquest web configurant el navegador per fer-ho:

7. Adreces IP

Els servidors del lloc web poden detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini que utilitza l'usuari. Una adreça IP és un nom assignat automàticament a un ordinador quan es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir dades únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites efectuades als serveis web, l'ordre de visites, el punt d'accés, i qualsevol altra activitat legítima.

Per a qualsevol mena de dubte o controvèrsia relativa a la nostra política de protecció de dades personals, pots posar-te en contacte amb nosaltres dirigint-te a la nostra adreça de correu electrònic: info@sjdhospitalbarcelona.org

8. Modificació d'aquesta política de protecció de dades

L'HSJD es reserva el dret de modificar aquesta política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria, i d'informar prèviament els usuaris dels canvis que es produeixin.

Data de la darrera actualització: 26/05/2016

Comparteix