Back to top

Resultats i memòria de l'Hospital

Indicadors de qualitat

L'informe 2016 de la Central de Resultats que elabora l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), mostra els bons resultats del nostre Hospital, sobretot en l'Àrea de la Dona i a Urgències.

En l'Àrea de la Dona, l'informe destaca per sobre de la mitjana el control del dolor durant el part i el postpart, la coherència de criteris durant tot el procés, l'atenció a l'acompanyant, l'estada en aquest Hospital i la informació facilitada per a la cura del fill.

Pel que fa a les Urgències Hospitalàries, el nostre Hospital presenta un índex de satisfacció clarament superior a la mitja i mostra millors resultats que la resta de centres en fidelitat, control del dolor, informació sobre la malaltia, organització, resolució del motiu de la urgència, comoditat a les sales d'espera i informació sobre el temps d'espera.

 

Indicadores de calidad 2016

Memòria de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Posem a disposició de la ciutadania i de persones particulars la informació dels últims cinc anys sobre la nostra activitat anual, com a centre assistencial i de recerca, a més d'altres dades d'interès.

Comparteix