Back to top

Reumatologia: especialitats

Patologies principals

Entre les malalties amb una major prevalença que tractem a l’Hospital Sant Joan de Déu hi ha les següents:

Artritis idiopàtica juvenil i altres artritis inflamatòries

Malaltia reumàtica més freqüent en infants. El tractament adequat i precoç prevé l’aparició de seqüeles.

No cobert per la sanitat pública

Vasculitis pediàtriques

Fem recerca sobre la malaltia de Kawasaki i altres vasculitis. Oferim un abordatge integral als pacients.

No cobert per la sanitat pública

Uveïtis crònica no infecciosa

Un 20 % dels infants que pateixen artritis idiopàtica juvenil presenten una uveïtis anterior crònica, complicació que requereix atenció especialitzada.

No cobert per la sanitat pública

Osteoporosi i osteogènesi imperfecta

Disposem d’una unitat multidisciplinària per al tractament dels pacients amb fragilitat òssia.

No cobert per la sanitat pública

Dermatomiositis juvenil

Malaltia que afecta els músculs, la pell i altres òrgans. Requereix un seguiment estricte per part d’un equip amb experiència en el seu diagnòstic i tractament.

No cobert per la sanitat pública

Malalties autoinflamatòries

Malalties de diagnòstic complex que es caracteritzen per febres recurrents. Estem a l’avantguarda en l'estudi genètic i tractament d'aquestes patologies i formem part de la seva Xarxa d'Unitats Expertesa Clínica (XUEC).

No cobert per la sanitat pública

Lupus eritematós sistèmic

És una malaltia autoimmunitària que pot afectar diversos òrgans. És molt important el treball conjunt dels diferents especialistes.

No cobert per la sanitat pública

Esclerodèrmia localitzada i sistèmica

Disposem de protocols específics per al diagnòstic, el tractament i el seguiment d’aquesta malaltia.

No cobert per la sanitat pública

Comparteix