Back to top

Trastorns del son

Quan el son dels infants és insuficient, en quantitat o en qualitat, acaba afectant el seu normal desenvolupament. Disminueixen el funcionament cognitiu i l'estat d'alerta, i afecta de manera negativa la conducta i la regulació emocional.

És força habitual que els nens i nenes amb trastorns del neurodesenvolupament, presentin una manca de son, el que impacta negativament de manera evident.

Resistir-se a anar a dormir, tenir dificultats per iniciar el son, despertar-se a les nits i trigar en tornar-se a dormir o estar somnolent o irritable durant el dia, poden ser indicadors d'un possible trastorn de la son.

És molt important que els infants amb trastorns de l'aprenentatge o de la conducta del neurodesenvolupament, rebin un diagnòstic precís del trastorn del son. Un tractament correcte i específic és clau perquè altres tractaments puguin aconseguir el màxim benefici, a més de resultar essencial per a la seva salut física, cognitiva i emocional.

Per aconseguir-ho, UTAE Sant Joan de Déu té la col·laboració d'AdSalutem, un equip pluridisciplinar de professionals de la salut altament qualificat i molt conscient de la importància de dormir bé per gaudir d'una bona salut. Experts en medicina del son i compromesos en trobar solucions terapèutiques especialitzades i personalitzades en funció de les necessitats de cada pacient.

Alguns diagnòstics són:

  • Insomnis.
  • Trastorns del ritme son/vigília.
  • Parasòmnies.
  • Trastorns motors durant el son.
  • Trastorns respiratoris durant el son.
  • Hipersòmnies.

Què oferim a l'Hospital Sant Joan de Déu?

Proves diagnòstiques

Actigrafia
Vídeopolisomnografia VPSG
Qüestionaris de son

Tractament

Teràpia cognitiva conductual de l'insomni
Cronoteràpia i luminoteràpia
Tractament farmacològic
Indicació de tractaments quirúrgics per a trastorns respiratoris

Seguiment

Visites de seguiment en funció de les necessitats detectades

Comparteix