Back to top

Urgències Pediàtriques: recerca

El Servei d'Urgències Pediàtriques de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona disposa d'un grup de recerca.

Grup de recerca sobre la influència de l'entorn en el benestar del nen i l'adolescent

El Dr. Carles Luaces Cubells dirigeix aquest grup de recerca que treballa amb diverses línies:

  • Estudi dels factors epidemiològics i clínics dels accidents infantils.
  • Diagnòstic diferencial del maltractament infantil.
  • Detecció precoç i prevenció secundària de problemàtica sociosanitària en l'adolescència: drogues, sexualitat i violència.
  • Impacte dels agents externs (radiació, contaminació...) en la salut infantil.
  • Millora de l'atenció del pacient pediàtric en la consulta mèdica: presència dels pares, analgèsia, atenció diferenciada per edat (infant/adolescent), etc.
Comparteix