Back to top

Prematurs

Més de 3.000 nadons naixen cada any a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. Molts són nadons molt prematurs, és a dir, que naixen abans de les 32 setmanes de gestació. La vocació de tots els nostres pediatres i investigadors és fer que aquests nounats creixin i es desenvolupin correctament i que no tinguin seqüeles en cap moment de les seves vides.

Malalties d'origen fetal

Moltes afeccions que apareixen en l'edat adulta tenen l'origen en el període fetal o en els primers anys de vida. Entendre com i per què es produeixen és un pas imprescindible per avançar en la prevenció i el tractament. Aquest grup de recerca engloba diferents línies com ara les següents:

  • Relació entre la pubertat avançada i el baix pes de naixement.
  • Alimentació de nounats prematurs.
  • Marcadors de benestar fetal i la diabetis infantil.
  • Repercussió en la vida adulta del baix pes en néixer (problemes cardiovasculars, obesitat, etc.).

L'alimentació postnatal del nadó prematur

Un alt percentatge de prematurs sol presentar un fracàs de creixement durant els primers mesos de vida extrauterina. Això es deu, en part, a la falta de marcadors adequats que indiquin als professionals que la nutrició que se'ls aporta és l'adequada.

La nostra línia de recerca té com a objectiu principal identificar les dosis de nutrients i les trajectòries de creixement òptimes, així com biomarcadors precoços que ens permetin millorar la seguretat i l'eficàcia del suport nutricional postnatal. Amb això evitaríem la desnutrició en el període neonatal, així com els efectes adversos a curt i llarg termini.

Comparteix