Vés al contingut
Contactes
Ubicacions i telèfons

Centraleta 93 253 21 00

De dilluns a diumenge, de 8:00 a 20:30 h

Programació o canvi de cita +34 93 253 21 00

De dilluns a divendres, de 8:00 a 19:00 h

Atenció Privada - Pacients internacionals +34 93 600 97 83

De dilluns a divendres, de 8:00 a 19:00 h

Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Passeig Sant Joan de Déu, 2, 08950 Esplugues de Llobregat

Com arribar

Ajuda
En què et podem ajudar?

Centraleta 93 253 21 00 De dilluns a diumenge, de 8:00 a 20:30 h

Temes d’ajuda

Icona Tràmits i gestions

Tràmits i gestions

Icona Cites

Cites

Icona Ubicacions i contacte

Ubicacions i contacte

Icona Pacient internacional

Pacient internacional

Icona Colabora

Col·labora

Webs
Webs i Apps de l’Hospital Sant Joan de Déu
Filtres

Blog del Àula Hospitalària de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Plataforma digital de promoció de la salut i el benestar infantil.

Formació continuada en Medicina Pediàtrica i Obstetricia.

Web de la FSJD, entitat de suport als centres de recerca de Sant Joan de Déu.

Portal de recursos sobre diabetis tipus 1 en edat infantil. 

Informació i recursos sobre errors congènits del metabolisme.

Promoció del benestar emocional i prevenció dels problemes de salut mental dels adolescents.

App amb eines útils pels pacients i famílies de l'Hospital.

App amb eines útils pels pacients i famílies de l'Hospital.

Campanyes de captació a favor de projectes assistencials de l'Hospital. Crea la teva!

Campanyes de captació a favor de la recerca que porta a terme l'Hospital. Participa!

Web de l'IRSJD, centre de recerca i innovació en biomedicina.

Consell Científic del nostre Hospital format per infants i adolescents.

Unitat de Medicina de l'Esport Clínic-SJD.

Dona al SJD Pediatric Cancer Center Barcelona per curar a molts més valents.

App que dóna accés al Portal del Pacient des del mòbil.

App que dóna accés al Portal del Pacient des del mòbil.

Versió per a ordinador de la plataforma de comunicació entre pacients, família i equip assistencial.

Blog de l'agermanament amb l'Hospital de Lunsar en Sierra Leone.

Venda de productes solidaris de Sant Joan de Déu.

Comunitat de pacients, clínics i investigadors sobre les malalties minoritàries.

Plataforma digital referent en temes de salut mental.

App per a millorar la forma de realitzar cariotipus humans.

Llengua -
Ajuda
Websites i Apps de SJD
Normatives

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, amb NIF número R5800645C, és jurídicament una entitat religiosa que gaudeix de personalitat jurídico-civil pròpia i figura inscrit en el Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el número 006839. 

Com a institució religiosa de caràcter benèfic y social, és una entitat sense ànim de lucre inclosa en l'apartat 1 de la Disposició addicional novena de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

A continuació detallem la normativa que regeix les actuacions del centro en quant a la prevenció de riscos penals i als drets dels pacients.

Canal de Compliment Normatiu

El Canal de Compliment Normatiu és un instrument de comunicació habilitat per la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios - Provincia de España en el marc del seu Sistema de Gestió de Compliment, per posar en coneixement de la institució un possible comportament irregular o il·lícit produït al si d'aquesta, garantint la confidencialitat de la persona denunciant que així ho sol·liciti.

Aquestes denúncies de comportament irregular o il·lícit es referiran a possibles infraccions o vulneracions al Codi Ètic o al Codi de Conducta, normes internes de l'organització i/o la normativa de l'ordenament jurídic.

El canal de compliment normatiu és gestionat per la firma externa Maio Legal, encarregada del tractament de les dades personals facilitades, juntament amb la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios - Provincia de España, amb la finalitat de gestionar la informació facilitada i realitzar la investigació pertinent dels fets denunciats.

Podeu accedir al Canal de Compliment Normatiu, on trobareu un formulari per presentar una denúncia, i tota la informació relativa a les normes d'ús i funcionament del canal.

Protecció a la infància

L'Hospital Sant Joan de Déu està compromès a crear i mantenir un entorn afectiu i protector que fomenti els principals valors i que, alhora, previngui i es pronunciï davant del maltractament i l'abús infantil.

Condemnem enèrgicament tot tipus d'abús infantil, tant dins com fora de la nostra organització, i sempre responem dins la nostra esfera d'influència a tots els casos d'abús d'acord amb la seva naturalesa, sigui provat, presumpte o intent.

Els nostres esforços asseguren establir mecanismes per a despertar la consciència, posar en marxa ajuda preventiva, propiciar el valor de la denúncia i respondre acuradament. Aquests mecanismes abasten des de mesures de desenvolupament de recursos humans, com ara formació i assessorament, fins a d'altres com la suspensió, l'acomiadament i les accions legals. Pots consultar les mesures de què disposem a la nostra Política de protecció a la infància.