Back to top

Intranet

Portal de comunicació interna de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

En l'ecosistema digital de l'hospital funciona la denominada "Intranet" o xarxa d'informació interna del centre. En aquest portal, només per a treballadors i accessible únicament mitjançant contrassenya, els professionals de l'Hospital maternoinfantil Sant Joan de Déu troben la porta d'entrada a les principals aplicacions corporatives i tota la informació necessària per portar a terme la seva feina. 

Entre els continguts que es poden trobar en aquest entorn digital hi ha l'espai amb tots els temes laborals, l'organització de les guàrdies, la formació interna, l'estructura organitzativa, les comissions internes, el contacte per correu i per telèfon de centenars de treballadors de l'hospital, els protocols, sessions clíniques i qüestions d'actualitat. Una pàgina d'actualització diària que serveix com a referència i forma de contacte per als equips de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Comparteix