Back to top

Projectes assistencials no concertats

L'excel·lència en l'assistència

Les especialistes en "Child Life": la importància de reduir la por a la intervenció

Per resoldre els dubtes i tranquil·litzar pacients i pares, l'Hospital compta amb un equip de professionals formades en el mètode d'atenció emocional "Child Life", originari dels EUA. Elles els mostren els diferents espais de l'Hospital per on passaran durant i després de la intervenció i utilitzen el joc o altres tècniques perquè els infants entengui el que els faran i aconseguir, així, que l'experiència de ser intervingut no sigui traumàtica.
 

Les cures pal·liatives: viure tan bé com sigui possible fins a l'últim segon de vida

Alguns nens pateixen malalties tan greus i encara sense cura que és previsible que no arribin a l'edat adulta. Per això és important tenir els recursos necessaris, tant tècnics com humans, per oferir-los l'atenció que requereixen. Cal garantir-los la millor qualitat de vida possible en el procés final de la seva vida. I, als pares, se'ls ha de prestar tot el suport i l'atenció psicològica que necessiten en aquest terrible moment de les seves vides.

UFAM: la Unitat Funcional d'Abús al Menor

Hi ha nens i adolescents que lamentablement són víctimes d'abusos sexuals. En la majoria dels casos per part d'una persona del seu entorn més proper. A l'Hospital treballem per evitar que aquests pacients tornin a passar per aquesta situació, perquè no pateixin seqüeles i puguin superar aquestes experiències tan traumàtiques. El 1995 vam posar en marxa aquesta unitat pionera a Catalunya, que té la col·laboració vital de la societat. 

Hospital sense dolor: un repte difícil en qualsevol hospital pediàtric

Volem evitar i reduir el malestar que els nens senten quan els fan una cura, un sondatge o la retirada d'una via. Intentem distreure'ls amb bombolles de sabó, molinets de joguina o qualsevol altre element de l'equip de distracció de les infermeres. Quan cal, i en col·laboració amb l'equip d'anestèsia, utilitzem un gas anestèsic que els relaxa sense adormir-los del tot. 

Escoltar i compartir allò que senten

Les famílies necessiten tenir un espai on parlar d'allò que senten. De les emocions, els conflictes i les angoixes que els genera la malaltia d'un fill. A través del programa “Sentim”, a més a més d'expressar els sentiments, els pares són tractats per un equip de professionals que els ajuda a portar més bé la situació.

La salut mental dels infants i adolescents, una prioritat

Les malalties mentals són patologies molt estigmatitzants que generen un nivell molt alt de càrrega emocional per als pacients i per a les famílies. Quan es tracta de nens, nenes i adolescents, el nivell d'alarma augmenta, ja que afecta el procés maduratiu, personal, acadèmic i social en un moment crucial del desenvolupament. 

Aquestes malalties presenten un risc més gran de conductes suïcides, una predisposició al consum de substàncies tòxiques i al desenvolupament d'addiccions, una propensió a les conductes sexuals de risc i una tendència a l'aïllament social i a l'absentisme escolar. 

Conscients de la importància d'abordar la salut mental de manera integral, a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona duem a terme diversos projectes assistencials no concertats d'atenció per a aquest col·lectiu.

Atenció als pacients amb VIH

A l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona acompanyem els nens i als adolescents amb VIH en el seu desenvolupament, no només oferint-los l'atenció clínica que necessiten, sinó també l’atenció psicoemocional i social. L'objectiu és capacitar-los en l’autocura i la independència en la vida adulta. El programa també atén més de 300 nens i nenes que, encara que no estan infectats, sí que estan afectats pel virus en el seu entorn.

UOPI: la Unitat d’Oncologia Pediàtrica Integrativa

L'acupuntura pediàtrica i la nutrició oncològica són dos dels principals tractaments complementaris que aquesta unitat pionera a Espanya ofereix als infants i als adolescents amb càncer. Aquests tractaments s'integren en el pla terapèutic per reduir el dolor i l'ansietat, disminuir els símptomes secundaris de la malaltia i les toxicitats del tractament i augmentar la qualitat de vida dels nostres pacients.

Programa C2PD, l'acompanyament als pacients crònics

Des del 2012 duem a terme amb un programa destinat als pacients amb malalties cròniques complexes associades a la fragilitat i la multimorbiditat. Es tracta d'un grup creixent de pacients que compten amb un gestor personalitzat del seu cas i amb una atenció integral que aborda tant l'aspecte clínic, com el psicològic, el social i l'espiritual. Gràcies a l'atenció coordinada de tots els professionals, les famílies tenen accés a tots els serveis d'una manera més àgil i, quan és possible, també a casa.

Tractar l'obesitat infantil des d'una visió àmplia

Un de cada tres nens i nenes té sobrepès al nostre país. Aquests pacients tenen més risc de patir al llarg de la seva vida diabetis, malalties cardiovasculars, problemes respiratoris, etc. L'Hospital disposa de programes com “Previnc” i “Sumar per Restar”, per abordar l'obesitat infantil de manera àmplia, contemplant els hàbits de vida i l'alimentació dels infants i de les seves famílies.

‘Enllaçats per l'autisme’, millorar la inclusió social i educativa

Es tracta d'una iniciativa de la Unitat Unim TEA de l'Hopsital Sant Joan de Déu per promoure accions mèdiques i psicoeducativas que permetin millorar el benestar dels nens i nenes amb TEA i dels seus familiars en el context social i educatiu. Per a això, creem recursos educatius perquè les famílies tinguin informació de qualitat i oferta de tallers; impulsem l'atenció i detecció en edats primerenques (de 0 a 4 anys); i duem a terme accions de sensibilització social a les escoles, per fomentar el coneixement de l'autisme entre l'alumnat i el professorat.

Comparteix