Back to top

Les deduccions per donació, també si dones als projectes de l'Hospital Sant Joan de Déu

Tant les persones com les empreses que donen suport als nostres projectes finançats amb donacions tenen incentius fiscals en la declaració de l'IRPF i l'Impost de Societats.

2 Desembre 2020
Deduccions fiscals per donacions a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Tant de forma individual, com en les rendes conjuntes, les deduccions per donació sempre suposen un retorn contemplat en la Llei de Mecenatge.
https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/files/u1/Colabora/banner-deduccions-hospital-sant-joan-deu-barcelona.jpg

La història de Sant Joan de Déu, nascuda fa més de 500 anys, no hagués estat la mateixa sense la implicació de la societat. Sens dubte, la generositat de les primeres persones que es van sumar a la causa de Juan Ciudad, segueix present en cadascuna de les persones i empreses que ens ajuden avui dia.

Els mou les ganes de formar part d'un projecte en el que creuen i que consideren necessari, però l'evolució de la societat, a més, els ofereix actualment un retorn afegit que va més enllà de la satisfacció que puguin sentir: la deducció fiscal.

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, com a entitat sense ànim de lucre inscrita al registre d'entitats religioses del Ministeri de Justícia, compleix amb els requisits establerts en la Llei 49/2002 sobre el règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Des de gener de 2020, quan una persona ens fa una donació pot recuperar fins al 80% dels primers 150 euros que doni i el 35% de la quantitat que excedeixi d'aquest import. En el cas de les empreses, la deducció és d'un 35% de qualsevol import donat.

És important destacar que les deduccions recurrents a una mateixa entitat tenen un 5% de deducció afegida als percentatges anteriors, a partir del tercer any consecutiu de donació, tant per a particulars com per empreses. 

Has de comunicar-nos les teves dades fiscals

Perquè puguem informar correctament a l'Agència Tributària de cadascuna de les donacions, així com emetre el certificat fiscal corresponent, és imprescindible que ens informis de les següents dades fiscals:

  • Nom o raó social.
  • DNI o NIF.
  • Adreça fiscal.

Si no ho has fet ja, pots informar-nos d'elles al correu electrònic atenciodonant@sjdhospitalbarcelona.org.

Hospital Sant Joan de Déu https://www.sjdhospitalbarcelona.org/sites/default/themes/hsjd/logo.svg
Les deduccions per donació, també si dones als projectes de l'Hospital Sant Joan de Déu