Back to top

Participa a Kids Corona

En part dels estudis que estem realitzant busquem voluntaris per entendre més sobre la COVID-19 en la infància i l'embaràs. A continuació pots veure els que actualment estan oberts.

Enquestes d'investigació online

Malalties minoritàries i COVID-19

A qui s’adreça? A pacients amb una malaltia minoritària que hagin passat o no la COVID-19, o als seus cuidadors o cuidadores.

De què es tracta? De respondre unes breus enquestes per ajudar a entendre com es presenta i evoluciona la COVID-19 en pacients amb malalties minoritàries i així poder estudiar com poder tractar-la millor.

Temps estimat: 10 minuts.

Idiomes disponibles: español, english.

COVID-19, risc pels infants i la seva salut durant el confinament

A qui s’adreça? A famílies amb infants a casa (tant als pares com als infants d'entre 7 i 16 anys) que hagin estat confinats durant la pandèmia de la COVID-19. No hi fa res si algú a casa ha passat o no la COVID-19, l'enquesta va dirigida a totes les famílies amb infants que han estat confinades plegades.

De què es tracta?  De respondre una única enquesta per ajudar a entendre el risc d’infecció per la COVID-19 en infants, la transmissió a dins de les cases, i les conseqüències que el confinament ha tingut en la salut dels infants.

Temps estimat: 15 minuts (adults) i 5 minuts (infants).

Idiomes disponibles: català, español.

Embaràs i COVID-19

A qui s’adreça? A dones que estiguin o hagin estat embarassades durant la pandèmia de COVID-19. No hi fa res si has passat o no la COVID-19, l'enquesta va dirigida a totes les dones embarassades.

De què es tracta? De respondre una única enquesta per ajudar a entendre el risc de contagi i els símptomes de la COVID-19 durant l'embaràs.

Temps estimat: 5 minuts.

Idiomes disponibles: español, english, italiano, deutsche, français, português, русский

Estudi EmCoVID19

A qui s’adreça? A pares, mares i tutors legals que convisquin amb els seus fills i filles d'entre 4 i 18 anys.

De què es tracta? De respondre una enquesta mensual, entre maig i desembre de 2020, per estudiar l'impacte emocional i de la conducta que pot comportar la situació generada per la COVID-19. Després de cada enquesta, rebreu recomanacions per ajudar el vostre fill o filla.

Temps estimat: 10 minuts per enquesta.

Idiomes disponibles: català, español.

Estudis d’investigació clàssics (no online)

Ara mateix no tenim obert a la participació cap estudi d’investigació clàssic. Moltes gràcies a totes les persones que heu participat en els nostres estudis tot fent-los possible!

Comparteix