Back to top

Acupuntura: docència

L’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és un hospital universitari adscrit a la Universitat de Barcelona. Compartim els nostres coneixements i formem professionals per tal que puguin especialitzar-se en medicina d’alta complexitat.

Màster en Valoració Energètica i Acupuntura 

L’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Joan de Déu ofereix un màster en Valoració Energètica i Acupuntura que permet formar-se en aquesta tècnica i disposar d’un major nombre d’eines en l’atenció i cura de les persones. El programa inclou continguts teòrics i pràctics.

Durada: 2 cursos
Direcció: Cristina Domingo Gómez
Titulació: màster oficial
Acreditació: 60 crèdits ECTS

Formació continuada per a acupuntors

El curs de formació continuada per a acupuntors permet ampliar els coneixements, així com especialitzar-se i facilitar la pràctica en hospitals xinesos. També ofereix la possibilitat de participar en grups de recerca sobre la utilització de l’acupuntura en ginecologia, obstetrícia i en el tractament del dolor.

Durada: 1 curs
Direcció i coordinació: Cristina Domingo Gómez i Teresa Pujadas Lafarga.​

Comparteix