Back to top

Acupuntura: què ens fa diferents

L'acupuntura pot ser eficaç en el tractament d'alguns problemes derivats de malalties puntuals o cròniques i també en l'alleujament del dolor. Els professionals de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona tenen una experiència dilatada que els permet ajustar les tècniques i la durada del tractament a les necessitats de cada persona.

Tractament personalitzat

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ofereix serveis d'acupuntura que s'adapten a les malalties o condicions de cada un dels pacients, en particular dels més petits.

Atenció pediàtrica

En el cas dels infants s'intenta evitar l'ús d'agulles, si no és necessari, per al tractament del dolor o les patologies infantils; si es requereixen s'usen les mínimes possibles. En cas contrari es dóna prioritat al massatge Tuina, la digitopressió o la moxibustió o moxa, que no utilitzen cap tipus de punció.

Diversitat de tècniques

L'aplicació de cada tractament respon a les necessitats de cada pacient. La diversitat d'opcions de la medicina tradicional xinesa permet triar entre diferents procediments per aconseguir els millors resultats. 

Comparteix