Back to top

Anatomia Patològica: especialitats

El Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona cobreix totes les àrees de la patologia, incloent-hi les malalties minoritàries, que representen un gran volum en l’etapa pediàtrica. Les àrees en què l’Hospital destaca per la quantitat de casos i la necessitat de disposar de tècniques especialitzades, són les següents:

Els nostres serveis i tècniques

Diagnòstic de malalties pediàtriques

Estudi complet de mostres de citologia, biòpsies i altres mostres quirúrgiques de diferents especialitats pediàtriques. Estudi intraoperatori de citologies, biòpsies i peces quirúrgiques.

No cobert per la sanitat pública

Mostres d’obstetrícia i ginecologia

Aspiracions endometrials, biòpsies i peces quirúrgiques, citologia exfoliativa, puncions i puncions de mama amb agulla de Tru-Cut, autòpsies fetals, perinatals, neonatals i estudi d’embrions.

No cobert per la sanitat pública

Patologia oncològica pediàtrica

Diagnòstic histomolecular dels tumors sòlids que afecten els infants des de l’etapa perinatal fins als 18 anys (tumors cerebrals, sarcomes ossis i de teixits tous, limfomes i altres tumors benignes i malignes a qualsevol localització).

No cobert per la sanitat pública

Patologia del desenvolupament

Estudi de les malformacions congènites, malalties metabòliques, patologia perinatal, malalties del sistema nerviós central i miopaties (biòpsia muscular pediàtrica).

No cobert per la sanitat pública

Malalties minoritàries

Estudi de mostres de citologia, biòpsies i autòpsies de tot tipus de patologies poc freqüents, entre les quals destaquen les malalties neuromusculars i metabòliques.

No cobert per la sanitat pública

Diagnòstic definitiu

Realització d’autòpsies i establiment del diagnòstic definitiu post mortem, de manera integrada amb els equips clínics.

No cobert per la sanitat pública

Comparteix