Back to top

Anna Negre Loscertales

Anna Negre Loscertales

Idiomes:
Castellà, català i anglès
Infermera pediàtrica
Experta en:
Oncologia i hematologia pediàtrica
Coordinadora assistencial de la unitat d'oncohematologia i de TPH

Idiomes:
Castellà, català i anglès

Formació

  • Tècnica auxiliar de la branca sanitària, professió auxiliar de clínica, 1990.
  • Diplomatura en infermeria per l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona (Inscrita en el Col·legi Oficial d´Infermeria amb el número 32.378); 1993.
  • Posgrau en perfeccionament d'Infermeria Infantil per l'Escola d'Infermeria de Sant Joan de Déu, 1997.
  • Màster en Infermeria Pediàtrica per l'Escola d'Infermeria de Sant Joan de Déu, 2011.
  • Posgrau d'"Equip transdisciplinari en les trajectòries clíniques" per l'Escola d'Infermeria de Sant Joan de Déu, 2004.
  • Màster en Administració i Gestió de cures infermeres per l'Escola Universitària Santa Madrona, 2004.
  • Màster oficial en Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria per l'Escola Universitària de Bellvitge, 2011.
  • Títol oficial d'infermera especialista en infermeria pediàtrica, 2016.

Experiència internacional

  • Participació a l'International Outreach Program del St.Jude Children’s Research Hospital de Memphis (Estats Units). Rotació al Nursing Department un total de 128 hores lectives, any 2007.

Docència

  • Professora col·laboradora en la comissió específica de Professorat Lector i Professorat Col·laborador de l'Àmbit de Ciències Mèdiques i de la Salut de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).