Back to top

Anna Negre Loscertales

Anna Negre, infermera Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Anna Negre Loscertales

Idiomes:
Castellà, català i anglès

Em trobaràs a

Oncologia
Infermera pediàtrica
Experta en:
Oncologia i Hematologia Pediàtrica
Cap infermera de l'Àrea d'Oncologia Pediàtrica

Idiomes:
Castellà, català i anglès

La meva activitat laboral comença en aquest hospital com a auxiliar de clínica l'any 1990 i com a infermera el 1993. Després de formar-me en diverses àrees de l'hospital m'incorporo a l'equip d'infermeria oncohematològica l'any 1996. Després de disset anys d'experiència en la planta d'Oncohematologia, formació en centres internacionals i en gestió hospitalària, assumeixo el càrrec de coordinació de la planta d'Oncohematologia Pediàtrica. He estat responsable de la Unitat de Trasplantaments de Progenitors Hematopoètics (TPH) des que es va inaugurar, el gener de 2016 i en l'actualitat sóc la cap d'infermeria de l'Àrea d'Oncologia Pediàtrica.

Em trobaràs a

Oncologia

Formació

  • Tècnica auxiliar de la branca sanitària, professió auxiliar de clínica, 1990.
  • Diplomatura en infermeria per l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona (Inscrita en el Col·legi Oficial d´Infermeria amb el número 32.378), 1993.
  • Posgrau en perfeccionament d'Infermeria Infantil per l'Escola d'Infermeria de Sant Joan de Déu, 1997.
  • Màster en Infermeria Pediàtrica per l'Escola d'Infermeria de Sant Joan de Déu, 2011.
  • Posgrau d'"Equip transdisciplinari en les trajectòries clíniques" per l'Escola d'Infermeria de Sant Joan de Déu, 2004.
  • Màster en Administració i Gestió de cures infermeres per l'Escola Universitària Santa Madrona, 2004.
  • Màster oficial en Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria per l'Escola Universitària de Bellvitge, 2011.
  • Títol oficial d'infermera especialista en Infermeria Pediàtrica, 2016.

Experiència internacional

  • Participació a l'International Outreach Program del St.Jude Children’s Research Hospital de Memphis (Estats Units). Rotació al Nursing Department un total de 128 hores lectives, any 2007.

Docència

  • Professora col·laboradora en la comissió específica de Professorat Lector i Professorat Col·laborador de l'Àmbit de Ciències Mèdiques i de la Salut de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).