Back to top

Atenció a l'usuari

El nostre equip podrà donar resposta als teus suggeriments, agraïments i reclamacions. Per a altres gestions, ja siguis pacient, família o professional, consulta el nostre espai de Contacte, tràmits i gestions.

Suggeriments i agraïments

Horari d'atenció
De dilluns a divendres, de 9 a 15 hores
Espai Famílies, sector C2
93 253 21 48

Realitzar una reclamació

Descarrega i emplena el document oficial de reclamació i lliura’l en persona a Atenció a l'usuari a l'Espai Famílies, per correu ordinari o per correu electrònic a atenciousuari@sjdhospitalbarcelona.org.


Comparteix