Back to top

Auditoria, compte d'explotació i balanç

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona és una organització sense ànim de lucre que busca assegurar la suficiència financera per a garantir la seva continuitat.

El següent document expressa l'opinió d'un auditor, que valora si els comptes de l'any 2019 estan ben elaborats d'acord amb els principis comptables i si reflecteixen la imatge fidel de l'empresa.

Comparteix