Back to top

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

L'atenció precoç és el conjunt d’accions que tenen com a finalitat proporcionar al nen, en les primeres etapes del seu desenvolupament, els estímuls globals ambientals adequats a la seva edat i que afavoriran la seva evolució física, sensorial, intel·lectual i afectiva.

La finalitat no és que el nen posseeixi múltiples habilitats, sinó que, amb les que té, sigui capaç d’interrelacionar-se amb el seu entorn de la forma més efectiva i gratificant per a ell i els que l’envolten.

El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç Sant Joan de Déu atén les necessitats en el camp de l’atenció precoç dels infants de 0 a 6 anys dels municipis d’Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern. Forma part de la Xarxa Pública de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, en règim de concert.

És un servei de prevenció, detecció, diagnòstic i tractament dirigit als nens, i les seves famílies, que presentin trastorns en el seu desenvolupament, que es trobin en situació de risc de patir-los pels seus antecedents, o bé presentin dificultats en la criança.

L'objectiu principal de l'atenció precoç, és que els nens rebin tot el que des del vessant preventiu i assistencial pugui potenciar la seva capacitat de desenvolupament i de benestar, i possibilitar de la manera més completa la integració en el medi familiar, escolar i social, així com també la seva autonomia personal.

El CDIAP Sant Joan de Déu compta amb un equip d'experts en desenvolupament infantil (fisioteràpia, logopèdia, neuropediatria, psicologia, psicomotricitat i treball social).

És un servei públic i gratuït.

Funcions del CDIAP

  • Avaluació global de la problemàtica de l'infant.
  • Informació, orientació, suport i assessorament a la família.
  • Atenció terapèutica a l’infant i seguiment de l’evolució.
  • Coordinació amb els professionals dels àmbits educatius, socials i sanitaris dels infants atesos al centre.
  • Orientació i suport a les escoles d'educació infantil.
  • Col·laboració en els programes de prevenció i detecció.
  • Tasques de recerca, docència i formació.

Destinataris

  • Els nens amb trastorns del desenvolupament o que es troben en situació de risc de patir-los, des de la concepció fins, com a màxim, els sis anys.
  • La durada dels serveis serà la que cada nen necessiti, o fins que les necessitats d'atenció puguin ser cobertes per altres serveis de caràcter general (educatius, sanitaris o socials).
  • Si la demanda supera la capacitat assistencial concertada amb l'Administració, es prioritzaran les actuacions a menors de tres anys i als nens amb afectació greu, d'acord amb el criteri clínic dels professionals del CDIAP.

Accés al centre

La família pot accedir directament, per iniciativa pròpia o per derivació des dels àmbits educatius, socials o sanitaris, sempre que l'edat del nen es trobi dins la franja d'atenció precoç i resideixin a la zona d'atenció (Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern).

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

Horari d'atenció
De dilluns a divendres de 8h a 19h.
Av. de Cornellà, 140, 08950 Esplugues de Llobregat
93 480 90 90
Els camps amb asterisc (*) són obligatoris
Tancar
Informació de contacte
Comparteix