Back to top

Presenta un cas Cuida'm

El programa Cuida'm de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ofereix la possibilitat de tractament a nens i nenes amb una malaltia greu i curable de països en desenvolupament. L'objectiu és que puguin tornar al seu país sans o amb una millora de la qualitat de vida.

A través de les donacions el programa pot fer-se càrrec de les despeses derivades de cada cas, uns 20 pacients de mitja cada any

A fi que el comitè mèdic de Cuida'm valori el teu cas, ha de complir aquests requisits:

Criteris per optar al programa

 • El pacient ha de ser menor de 18 anys.
 • Ha de patir una malaltia greu que:
  • Impliqui un risc per a la seva vida o incideixi de manera important en la seva qualitat de vida
  • No pugui ser tractada al seu país d'origen.
  • Pugui ser tractada amb un tractament altament resolutiu que, si requereix un seguiment posterior, es pugui fer al seu país.
  • Requereixi un tractament que no impliqui una estada superior als tres mesos.

Criteris d'acceptació

 • Requerir un tractament que es faci habitualment a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.
 • Tenir l'opinió favorable sobre el cas d'un metge de Sant Joan de Déu, que es responsabilitzi de tractar l'infant.
 • Ser acceptat per un comitè  mèdic de valoració integrat per experts en reunió col·legiada.

Documentació requerida indispensable

La documentació s'ha d'enviar per correu electrònic a cuidam@sjdhospitalbarcelona.org o per correu postal a: Hospital Sant Joan de Déu Barcelona. A/A de l'Institut Pediàtric, Passeig Sant Joan de Déu 2, 08950 Esplugues de Llobregat. Barcelona

Resposta a la sol·licitud

La resolució del comitè  mèdic de valoració es notificarà formalment al sol·licitant  per telèfon o per correu electrònic.

Si el cas és acceptat, l'equip de Cuida'm es posarà en contacte amb el sol·licitant per organitzar el viatge a Barcelona, l'estada i el tractament del nen. 

Comparteix