Back to top

Cristina Monescillo Gijón-Bonales

Cristina Monescillo Gijón-Bonales, Neuropsicòloga de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Cristina Monescillo Gijón-Bonales

Idiomes:
Castellà, català i anglès
Neuropsicòloga
Experta en:
Trastorns de l'aprenentatge i reeducació, trastorn de l'espectre autista (TEA)

Idiomes:
Castellà, català i anglès

Com a experta en Psicologia, desenvolupo la meva activitat assistencial en la Unitat de Trastorns d'Aprenentatge Escolar (UTAE). La meva principal línia de treball és l'abordatge dels trastorns d'aprenentatge escolar (dislèxia, TDA/H, discalculia…). La segona via es fonamenta en la intervenció, tant de grup com a individual, en població amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA). Participo activament en activitats de docència i en tallers per millorar l'abordatge escolar dels nens amb diferències d'aprenentatge.

Formació

  • Màster en Psicopatologia Infantil i Juvenil. Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.
  • Màster en Neuropsicologia Clínica. Institut Superior d'Estudis Psicològics, 2013.
  • Llicenciada en Psicologia. Universitat de Barcelona, 2011.