Back to top

Diagnòstic per la Imatge: especialitats

Els nostres serveis i tècniques

Les proves de Diagnòstic per la Imatge van més enllà de la radiografia tradicional i engloben, entre d’altres tècniques, la tomografia computada (TAC), la ressonància magnètica (RM) i ecografies que permeten detectar tumors o sistemes de diagnòstic molecular que combinen tècniques de la Medicina Nuclear amb la tecnologia de la imatge. Entre les exploracions diagnòstiques més freqüents trobem:

Ressonància Magnètica (RM)

Permet obtenir imatges amb un grau definició elevat. No utilitza radiacions ionitzants. Disposem de sistemes d’RM convencional i avançada, que inclouen l’espectroscòpia, la tractografia o la ressonància magnètica funcional, cardíaca, de mama i fetal.

No cobert per la sanitat pública

Angiografia per tomografia computada

Disposem d’una sala d’hemodinàmia per dur a terme avaluacions cardiològiques amb aquesta tècnica, que radiografia els vasos sanguinis d’una zona determinada de l’organisme.

No cobert per la sanitat pública

Tomografia Axial Computada (TAC)

Prova diagnòstica que permet obtenir la màxima informació sobre qualsevol part del cos mitjançant raigs X.

No cobert per la sanitat pública

Radiologia intervencionista

Intervencionisme guiat mitjançant una ecografia i TC (biòpsia o punció amb agulla fina). Intervencionisme vascular diagnòstic i terapèutic.

No cobert per la sanitat pública

Ecografia diagnòstica

S’utilitza de manera general en els serveis pediàtrics i com a suport a altres processos, com ara puncions, biòpsies, etc.

No cobert per la sanitat pública

Radiologia convencional

Disposem de tecnologia digital per dur a terme estudis radiològics.

No cobert per la sanitat pública

L’equip de Diagnòstic per la Imatge de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona també ofereix un servei de segona opinió d’especialistes radiòlegs. Estem al servei de totes les especialitats de l’Hospital, entre les quals destaquen els àmbits següents:

  • Neurocirurgia.
  • Sistema musculoesquelètic.
  • Medicina fetal i nounats (ressonància magnètica fetal).
  • Aparell cardiotoràcic i abdominal.
  • Radiologia intervencionista (Hemodinàmia, Oncologia, Neurologia).
  • Dona (pelvis i mama).
Comparteix