Back to top

Diagnòstic per la Imatge: què ens fa diferents

Els professionals de l'Àrea de Diagnòstic per la Imatge de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona gaudim d’una gran experiència en la utilització de tècniques diagnòstiques orientades als infants. Som conscients de l’angoixa que les proves poden provocar-los, de manera que fem servir un suport anestèsic i ens adaptem a l’edat i condició de cada pacient.

Protocols adaptats als infants i adolescents

Ens preocupa la seguretat. Per aquest motiu treballem amb la dosi de radiació mínima, sempre adaptada a l’edat i al pes del pacient, ja es tracti de lactants, d’infants o d’adolescents. Així mateix, intentem injectar la dosi mínima de contrast o radiació possible i la quantitat d’anestèsia justa i necessària (en els casos en què faci falta) en funció de la durada de la prova.

Sistemes emprats per mesurar la radiació

Som pioners en la utilització del programari de monitoratge DoseWatch, que permet mesurar el volum de radiació del TAC. Aquesta mesura s’adapta a la directiva europea 2013/59 EURATOM relativa a la protecció dels riscos derivats de l’exposició a radiacions ionitzants, d’obligat compliment a la Unió Europea a partir del 2018.

Professionals orientats als pacients pediàtrics 

Un equip format a hospitals de referència i molt especialitzat s’encarrega que els nostres pacients se sentin còmodes durant les proves diagnòstiques. L’entorn, les màquines i els procediments s’han ideat per reduir al mínim el malestar dels infants. La preparació de les proves i la informació prèvia minimitzen la por dels infants i, alhora, resulten útils per a la família.

Immobilització combinada amb entreteniment 

La utilització d’aparells d’immobilització permet reduir la dosi d’anestèsia necessària. A les ressonàncies magnètiques, l’ús d’ulleres especials amb les quals es poden veure vídeos, ha aconseguit reduir el volum de sedació en un 18 %. A les sales on es fan les ecografies, les pantalles instal·lades al sostre també han permès reduir el temps de les proves diagnòstiques i relaxar els infants.

També fem servir suport anestèsic com a element d’immobilització en funció del pacient i de l’estudi que cal dur a terme. Per tal que els pacients se sentin còmodes, un familiar pot acompanyar-los durant la prova.

Tecnologia per millorar el diagnòstic

Utilitzem l’elastografia, una tècnica ecogràfica que permet obtenir informació sobre la rigidesa dels teixits i augmentar la precisió del diagnòstic. Així mateix, som l’únic hospital pediàtric de Catalunya que utilitza de manera exclusiva la ressonància magnètica de 3 tesles només en pacients pediàtrics. Aquesta tecnologia ens permet obtenir imatges amb més resolució, cosa que fa possible reduir el temps de la prova i identificar patologies de manera més precisa.

Comparteix