Back to top

Diagnòstic per la Imatge: recerca

Disposem d’un arxiu iconogràfic molt extens que utilitzem amb finalitats docents i científiques. El fet de formar part d’una àrea transversal fa que l’equip de Diagnòstic per la Imatge participi en diferents grups de recerca i assaigs clínics de l’Hospital, entre els quals trobem les especialitats següents:

  • Neurologia (epilèpsia).
  • Medicina Fetal.
  • Cardiologia.
  • Oncologia.
  • Traumatologia i Ortopèdia.
  • Psiquiatria i Psicologia.
Comparteix