Back to top

Docència: estades formatives o rotacions

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ofereix rotacions i estades formatives en la majoria de les seves unitats clíniques pediàtriques i obstètriques, per a professionals sanitaris en formació (residents) o ja titulats (especialistes).

Tipus d'estada formativa

Rotacions per a professionals sanitaris en formació (residents)

Es tracta de rotacions dirigides a residents nacionals o internacionals, preferentment de tercer any o posteriors, que desitgen completar la formació especialitzada d'origen amb una estada oficial de rotació externa en un centre on disposen de tecnologies o estructures assistencials que no tenen en el seu hospital de origen.

La durada de l'estada és d'1 a 4 mesos en el cas dels residents nacionals. En el cas dels residents internacionals, la durada és de 2 a 4 mesos (per especialitat) i tenen prioritat les estades que tinguin una durada mínima de 3 mesos.

Estades formatives per a professionals sanitaris titulats (especialistes)

Aquestes estades estan adreçades a professionals nacionals o internacionals ja formats que volen accedir a una formació d'alta especialització. Els professionals que realitzen una estada formativa tenen accés a l'activitat clínica i contacte amb pacients. També poden realitzar tècniques específiques sempre sota la supervisió dels responsables assistencials del servei que els acull.

La durada de l'estada per especialistes nacionals s'especifica en cada cas. L'estada dels espeialistas internacionals és d'1 a 6 mesos (prorrogables a 6 mesos més). Aquestes estades formatives, en el cas de residents i especialistes internacionals, s'han de formalitzar a través del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Inscripcions

L'equip de docència gestiona les peticions d'estades i els requeriments de titulació, responsabilitat civil o altres documents necessaris. El procediment de petició varia segons la nacionalitat del demandant. Tria a continuació l'itinerari adequat per a tu.

Comparteix