Back to top

Docència: estades formatives o rotacions

L'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona ofereix rotacions i estades formatives en la majoria de les seves unitats clíniques pediàtriques i obstètriques, per a professionals sanitaris en formació (residents) o ja titulats (especialistes).

Les rotacions i estades estan dissenyades per complir uns objectius formatius concrets, que poden ser adaptats a les necessitats del rotant.

L'equip de Docència gestiona les peticions d'estades i els requeriments de titulació, responsabilitat civil o altres documents que es requereixen.

 

Sol·licituds d'estades formatives

El procediment de petició varia segons la nacionalitat del demandant. Escull a continuació el procés adequat per a tu.

Comparteix