Back to top

Els Trastorns de l'Aprenentatge

Els trastorns de l'aprenentatge són disfuncions neurològiques específiques que comporten una falta d'habilitat per a un o més aprenentatges en infants amb una intel·ligència normal.

Molts infants tenen dificultats de rendiment escolar. Entre les causes més freqüents d'aquestes dificultats es troben els Trastorns de l'Aprenentatge (TA), que requereixen un diagnòstic precís i precoç per aplicar el tractament adequat en cada cas. Afecten entre el 5% i el 15% de la població i són una de les causes més freqüents de fracàs escolar.

Els nens i nenes amb trastorns de l'aprenentatge que no es diagnostiquen i no es tracten adequadament sovint entren en una espiral de baix rendiment acadèmic, desànim, desmotivació, baixa autoestima i trastorns afectius i d'ansietat secundaris.

Algunes situacions ens poden fer sospitar d'un trastorn de l'aprenentatge:

 • Mals resultats escolars.
 • Dificultat en una àrea específica d'aprenentatge.
 • Desmotivació pels aprenentatges escolars.
 • Rebuig escolar.
 • Trastorn de conducta o de relació.

A la UTAE de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, l'atenció diagnòstica i terapèutica es realitza en castellà, català, anglès i francès.

Què oferim a l'Hospital Sant Joan de Déu?

Diagnòstic

Neurologia
Neuropsicologia
Psicologia Clínica
Psiquiatria
Logopèdia

Tractament

Reeducació individual/grupal
Assessorament a la família i a l'escola
Assessorament als mestres de reforç
Tractament cognitiu-conductual
Tallers d'habilitats socials
Tallers de pares
Tractament farmacològic

Seguiment evolutiu

Visites de seguiment en funció de les necessitats detectades.

Preguntes freqüents sobre els trastorns de l'aprenentatge

Quines són les diferències entre un TA i un retard maduratiu?

Els Trastorns de l'Aprenentatge són persistents i repercuteixen en l'aprenentatge al llarg de tota l'escolaritat. Malgrat ser persistents, les manifestacions van canviant amb els anys.

Un retard maduratiu és una dificultat transitòria a l'inici de l'adquisició d'un aprenentatge. Aquest tipus de dificultat se supera i no té repercussió en la vida escolar.

Quins són els trastorns cognitius i conductuals més freqüents que afecten l'aprenentatge?
 • Dislèxia
 • Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH)
 • Discalcúlia
 • Trastorn Específic del Llenguatge (TEL o disfàsia)
 • Trastorn de l'aprenentatge no verbal (TANV)
 • Trastorn del Desenvolupament de la Coordinació (TDC)
 • Trastorn de l'Espectre Autista (TEA)
Com evoluciona un TA durant l'etapa escolar?

Les dificultats dels infants amb TA no desapareixen, però les característiques varien en funció del seu desenvolupament i de les exigències de cada etapa escolar.

El seguiment evolutiu dels alumnes amb TA és molt important per poder anar modificant les ajudes i adaptacions escolars i ajustar-les a cada etapa.

Una adequada intervenció i el suport familiar i de l'entorn acadèmic són crucials perquè el nen pugui compensar al màxim les dificultats.

Quin és el procés diagnòstic a la UTAE?

Després d'una primera visita de valoració neurològica, se sol realitzar una exploració neuropsicològica, dividida en tres sessions. Així, s'avaluen les funcions cognitives i conductuals que constitueixen la base per a l'aprenentatge: intel·ligència general, memòria, llenguatge, atenció, funcions executives, etc. També es realitza una valoració dels diferents aprenentatges.

L'avaluació es completa amb la valoració dels resultats escolars des de l'etapa d'educació infantil i amb l'administració de qüestionaris a la família i els docents.

Una vegada conclòs el procés d'avaluació, es confecciona un informe complet amb els resultats i la interpretació de les diferents proves administrades, i la conclusió diagnòstica amb les recomanacions personalitzades de tractament i seguiment. En l'informe s'adjunta una proposta de mesures educatives i adaptacions per implementar a l'escola.

Quin ha de ser el paper de l'escola després del diagnòstic?

L'escola té el paper més important en l'evolució d'un alumne amb TA. Per això, els professionals de la UTAE de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona sempre es posen en contacte amb el professorat per intercanviar impressions i oferir l'ajuda necessària en qualsevol moment de l'escolaritat de l'infant o adolescent.

Comparteix